procredit bulgarian logo

Уведомления

Лихви по кредитни сделки

15.09.2022

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви информираме, че съгласно Решение на Управителния Съвет на ПроКредит Банк (България) ЕАД от 15.09.2022 г., при определяне на лихвения процент по всеки договор за кредит, банката ще приема за референтна стойност на EURIBOR 0%.

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД