procredit bulgarian logo

Новини

Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на ПроКредит Банк България

30.04.2020

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на ПроКредит Банк (България) ЕАД в чуждестранна и местна валути на „ВВВ-„ със стабилна перспектива. В допълнение, агенцията потвърди и рейтинга за устойчивост на банката (Viability Rating) на „bb-“, който отразява системното стабилно управление на риска и поддържането на високото качество на активите като се има предвид малкият размер обезценени кредити на банката, които в края на 2019 г. възлизат на 1,9% от кредитния портфейл, доста под средното за сектора от 9,2%.

При оценката си, Fitch Ratings се ръководи от потенциалната подкрепа на едноличния собственик на банката - базирания във Франкфурт на Майн, ПроКредит Холдинг („ВВВ“ / стабилна перспектива). Обръща се внимание на това, че финансирането и ликвидността на ПроКредит Банк България са стабилни, поддържа се силна ликвидност и в същото време има високо самофинансиране (съотношението кредити/депозити е 90% към края на 2019 г.).

В своя доклад рейтинговата агенция отчита още последователните резултати на банката в следствие на силната връзка със своите клиенти, ограничения  риск апетит, както и познанията и опитa в кредитирането на малки и средни предприятия.

Повече информация за публикувания доклад: https://www.fitchratings.com/research/banks/fitch-affirms-bulgarian-procredit-at-bbb-outlook-stable-27-04-2020