procredit bulgarian logo

Новини

Европейската банка за възстановяване и развитие полага основи да стане част от основните акционери на ПроКредит Холдинг

22.03.2023
новина

Франкфурт на Майн, 20 март 2023 г. – Подписването на двете споразумения за покупка на акции на 17 март между Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Международната финансова корпорация (IFC), от групата на Световната банка, води до промяна на състава на основните акционери на „ПроКредит Холдинг“ АГ & Ко. КГаА (ПроКредит Холдинг).

Съгласно споразуменията за покупка, ЕБВР ще закупи от IFC 9,9% от акциите на ПроКредит Дженеръл Партнер АГ (еднолично отговорно дружество, управляващо ПроКредит Холдинг), и оставащият дял на IFC от 5,06% в ПроКредит Холдинг.

След сключването на сделката ЕБВР ще замени IFC като основен акционер в ПроКредит Холдинг и ще притежава 8,7% от акционерния капитал. Осъществяването на сделката зависи от изпълнението на предварителни условия, включително получаване на одобрения от регулаторните органи.

Със ставането на основен акционер ЕБВР възнамерява да подкрепи ПроКредит Холдинг в преобразуването му в акционерно дружество съгласно германското законодателство (Aktiengesellschaft), като същевременно с това запази основния фокус на дейността. ЕБВР също така планира да подкрепи ПроКредит Холдинг в неговата стратегия и управление, като сътрудничи за допълнителното развитие на неговите дейности за противодействие на изменението на климата и в привеждането в съответствие на неговата дейност с целите на Парижкото споразумение.

Така навлизането на ЕБВР в кръга на основните акционери допълнително укрепва подхода на групата ПроКредит към бизнеса, особено в ангажимента си да оказва въздействие и да предоставя отговорни банкови услуги с фокус в Югоизточна и Източна Европа.

Хуберт Шпехтенхаузер, председател на Управителния съвет на ProCredit General Partner AG, коментира: „Много сме доволни, че скоро ще можем да приветстваме присъединяването на ЕБВР, която от много години ни подкрепя като финансиращ партньор, а от 2018 г. и като акционер, към кръга на нашите основни акционери и стратегически инвеститори.

Ние сме обединени от подкрепата за Югоизточна и Източна Европа и малките и средни предприятия (МСП), които допринасят за развитието на икономиката в региона, както и от убеждението, че икономическото развитие трябва да бъде устойчиво и благоприятно за климата. Решението на ЕБВР да подкрепи като основен акционер нашето по-нататъшно институционално развитие, като същевременно с това запази нашата ориентация относно въздействието, което оказваме, изпраща силен положителен сигнал към цялата група ПроКредит.

Днешният ден също така ни дава възможност да благодарим на IFC за подкрепата за развитието на групата като основен акционер от първите ни дни и очакваме с нетърпение да продължим съвместната си работа“.

Франсис Малидж, управляващ директор на Групата на финансови институции на ЕБВР, каза: „ПроКредит е един от най-ценните ни партньори в подкрепата на развитието на малките и средните предприятия в 10 държави в Централна и Югоизточна Европа, в който осъществяваме нашата дейност. Заедно сме предоставили финансиране в размер на над 1 млрд. евро на местните предприятия, които са ключовите създатели на работни места в повечето икономики, за да спомогнем подобряването на достъпа им до финансиране. Чрез тази сделка отбелязваме още един важен крайъгълен камък в историята на ПроКредит -  банка, чиято същност е да подпомага развитието на МСП . Очакваме с нетърпение заедно да постигнем още повече за един по-екологичен и по-устойчив сектор на МСП в нашите региони“.

„Успешният растеж на ПроКредит и въздействието, което оказа върху клиентите си през последните две десетилетия, е доказателство за нейната целенасочена стратегия и упоритостта на нейния мениджърски екип“ каза Томаш Телма, глобален директор в Групата на финансовите институции на IFC. „От създаването на първите си банки през 1998 г., ПроКредит Холдинг се трансформира в регулирана банкова група, фокусирана върху МСП, която се търгува на Франкфуртската фондова борса, като разшири своята дейност във връзка с МСП в 12 държави. С нетърпение очакваме да видим как ПроКредит продължава да предоставя своите въздействащи услуги на МСП в целия регион“.

Другите основни акционери на групата са Zeitinger Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и ProCredit Staff Invest.

Лица за контакт:

Кристиан Едгардо Дагроса, Отдел „Връзки с инвеститорите“, ПроКредит Холдинг, Тел.: +49 69 951 437 0, имейл: pch.ir@procredit-group.com

Андреа Кауфман, Отдел „Комуникации“, ПроКредит Холдинг, Тел.: +49 69 951 437 138, имейл: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com 

За ПроКредит Холдинг АГ & Ко. KГаA

ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията-майка на международната групата ПроКредит, състояща се от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия. Повечето банки ПроКредит извършват дейност в Източна и Югоизточна Европа, но групата е представена и в Южна Америка и Германия. Акции на компанията се търгуват на регулирания пазар (Prime Standard) на Франкфуртската фондова борса. Основни акционери на ПроКредит Холдинг са стратегическите инвеститори Zeitinger Invest и инвестиционното дружество на служителите на ПроКредит ProCredit Staff Invest, нидерландската фондация DOEN, KfW (Немската банка за развитие) и IFC (от групата на Световната банка). Като управляваща компания по отношение на групата ПроКредит, съгласно Закона за банките в Германия, ПроКредит Холдинг АГ & Ко. КГаА. KGaA се контролира на консолидирано ниво от Германския федерален орган за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) и германската Бундесбанк.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на компанията: www.procredit-holding.com.