procredit bulgarian logo

Новини

ЕИФ и ПроКредит Банк подписаха ново гаранционно споразумение за финансиране на малки и средни предприятия (МСП)

21.11.2016

ПроКредит Банк (България) ЕАД и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) подписаха гаранционно споразумение по Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014-2020 с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Подписаното споразумение ще даде възможност на ПроКредит Банк да предоставя финансиране на малки и средни предприятия при по-благоприятни условия по лихви и обезпечения. Средствата са предназначени за фирми, които се нуждаят от оборотен капитал или планират реализиране на инвестиции за укрепване и развитие на основната им дейност, реализиране на нови проекти или навлизане на нови пазари.

Инициативата цели да осигури 600 млн. евро за българския бизнес под формата на кредити. С предоставените от първия транш 385 млн. евро по програмата, ПроКредит Банк усвоява 100 млн. евро. или 26% от общите средства.

Новото споразумение е в продължение на политиката на ПроКредит Банк за подкрепа развитието на малкия и среден бизнес в България. В началото на 2016 г. ПроКредит групата подписа с ЕИФ и гаранционно споразумение по линията на InnovFin в подкрепа на иновативните фирми и инвестиции за иновации и развойна дейност.

ПроКредит Банк е основен партньор по програми, предназначени за подпомагане на българския бизнес, финансирани от европейските институции. По предходните програми „JEREMIE - Гаранции, покриващи загуби по портфейл от заеми“ и „JEREMIE - Финансиране чрез поделяне на риска“, както и по текущата инициатива “InnovFin” банката e предоставила над 3 000 кредита на малки и средни предприятия за над 200 млн. евро. Значителният брой фирми, получили финансиране по програмите и поддържане високото качество на кредитния портфейл говори за съществената роля на ПроКредит Банк в подпомагане развитието на българската икономика.

„От пет години банката успешно работи с програми на ЕИФ за насърчаване финансирането на малки и средни предприятия. Отличните ни резултати по тези програми, както и това споразумение, показват доверието на Европейския инвестиционен фонд към нас и положителната оценка за свършената до момента работа.“, коментира Рени Пейчева, Изпълнителен директор на ПроКредит Банк.

МСП транзакциите се ползват с подкрепата на Европейския съюз по линия на Оперативна Програма „Инициатива за МСП“ 2014-2020 с финансиране от ЕФРР, „Хоризонт 2020“, както и съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.

 

За ЕИФ

Европейският инвестиционен фонд е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Основната му мисия е да подпомага европейските микро, малки и средни предприятия (МСП) като им помага да получат достъп до финансиране. ЕИФ проектира и разработва рисков и растежен капитал, гаранции и инструменти за микро финансиране, които са насочени към този пазарен сегмент.

За ПроКредит Банк България

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от групата ПроКредит, която се управлява от ПроКредит Холдинг – компания-майка със седалище във Франкфурт. Основната мисия на ПроКредит Банк е подпомагане развитието на малкия и средния бизнес и се стреми да осигури благоприятстваща среда за развитие на българската икономика.