procredit bulgarian logo

Новини

ЕИФ и групата ПроКредит подписаха споразумение за финансиране на иновативни фирми в седем страни от региона

28.01.2016

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и групата от банки ПроКредит подписаха споразумение да насърчат кредитирането на иновативни малки и средни предприятия (МСП) и на малки дружества със средна пазарна капитализация по линия на „InnovFin – ЕС финансиране на иновации“, подкрепена от Европейската Комисия.

Новото споразумение позволява на ПроКредит групата да осигури финансиране на иновативни фирми на обща стойност 250 млн. евро чрез своите ПроКредит банки в Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния и Сърбия. Тези банки ползват подкрепата на гаранциите, предоставени от ЕИФ по линия Хоризонт 2020 - Рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации. Това е първото разширено гаранционно споразумение за МСП, което се подписва по линия на InnovFin и покрива тези страни. То дава възможност на ПроКредит банките да предложат на иновативните фирми допълнително финансиране при изгодни условия.

Главният изпълнителен директор на ЕИФ, Пиер Луиджи Гилиберт заяви при подписването: „Радвам се, че подписваме това гаранционно споразумение за финансиране на МСП по механизма InnovFin с групата ПроКредит в полза на иновативните компании. Работили сме с ПроКредит групата и преди и сме убедени, че именно те могат да подкрепят иновативния и растящ бизнес, който се нуждае от финансиране“.

Карлос Моедас, eврокомисар за научни изследвания, наука и иновации, допълни: „Подкрепяният от ЕС договор, който бе подписан днес, е насочен към МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация от държавите-членки на ЕС, както и страните асоциирани към програмата Хоризонт 2020 в Югоизточна Европа. Нейната цел е да допринесе за стимулиране на инвестициите в иновативни предприятия и да насърчи заетостта и растежа“.

Във връзка със споразумението Борислав Костадинов, член на Управителния съвет на ПроКредит Холдинг заяви: „Горди сме, че ПроКредит е първата група от банки, която подписва разширено гаранционно споразумение за МСП по линия на InnovFin за своята дейност в Албания, Босна и Херцеговина, България, Македония, Молдова, Румъния и Сърбия. Това ще насърчи реализирането на иновативните идеи и инвестиции на нашите клиенти като по този начин ще им даде възможност да повишат своята конкурентоспособност. Като водеща „основна банка“ на малките и средните предприятия в региона, ние знаем, че съвременните технологии, новаторското мислене и насочеността към околната среда са ключови фактори за бъдещото развитие. Това се отнася и за нашите клиенти, и за нашата собствена дейност като банка“.

Целта на механизма за гарантиране InnovFin МСП е да насърчи банки или други финансови институции да отпускат кредити на МСП и на малки дружества със средна пазарна капитализация (с по-малко от 500 служители), които се нуждаят от инвестиции и/или оборотен капитал за финансиране на научни изследвания, развойна дейност и иновации с финансовата подкрепа на ЕС. Финансовите институции се подбират от ЕИФ след покана за изразяване на интерес за финансови посредници в цяла Европа.

 

За механизма за гарантиране InnovFin МСП

Програмата за гаранции за МСП InnovFin предоставя гаранции и контра-гаранции за дългово финансиране между 25 000 евро и 7,5 мил. евро, за да се подобри достъпа до дългово финансиране на иновативни малки и средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация (до 499 служители). Програмата за гаранции InnovFin МСП се управлява от Европейския инвестиционен фонд и се осъществява чрез финансови посредници (банки и други финансови институции) в държавите-членки на ЕС и асоциираните страни. На финансовите посредници по Програмата ще бъдат предоставени гаранции срещу част от загубите им по дълговото финансиране. Програмата за гаранции InnovFin МСП е част от „InnovFin – ЕС финансиране на иновации“ нова гама продукти на Групата на ЕИБ (включително ЕИФ и ЕИБ) за улесняване на достъпа до финансиране на иновативни бизнеси. Този механизъм се поддържа с финансовата подкрепа на Европейския Съюз по линия на финансовите инструменти Хоризонт 2020.

 

За ЕИФ

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от групата на Европейската инвестиционна банка. Основната му мисия е да подпомага европейските микро, малки и средни бизнеси (МСП) като им помага да получат достъп до финансиране. ЕИФ проектира и разработва рисков и растежен капитал, гаранции и инструменти за микро финансиране, които са насочени към този пазарен сегмент. В тази си роля, ЕИФ подпомага целите на ЕС в подкрепа на иновациите, научните изследвания и развойната дейност, предприемачеството, растежа и заетостта.

 

За Групата ПроКредит

ProCredit Holding AG & Co. KGaA, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия, е компанията-майка на групата ПроКредит, включваща ПроКредит банки, които оперират в развиващи се страни и нововъзникващи икономики както и ПроКредит Банк Германия. Към 30 ноември 2015 г. общите активи на групата възлизат на 6,1 млрд. евро. Общият текущ кредитен портфейл е на стойност 4,6 млрд. евро, срещу обща клиентска депозитна база от 4,1 млрд. евро. Капиталовата база на групата възлиза на 612 млн. евро. ProCredit Holding AG & Co. KGaA е „публично-частно партньорство“, чиито основни акционери са стратегическите инвеститори IPC и ProCredit Staff Invest (инвестиционно дружество за служителите на ПроКредит), Dutch DOEN Foundation, KfW и IFC (Група на Световната банка). Повече информация може да намерите тук: www.procredit-holding.com.

 

За Хоризонт 2020

На 1 януари 2014 г. Европейският съюз стартира нова програма за финансиране на научни изследвания и иновации, наречена Хоризонт 2020. През следващите седем години почти 80 млрд. евро ще бъдат инвестирани в научноизследователски и инвестиционни проекти в подкрепа на икономическата конкурентоспособност на Европа и разширяване на границите на човешкото познание. Бюджетът на ЕС за научни изследвания е съсредоточен главно за подобряване на ежедневния живот в области като здравеопазването, околната среда, транспорта, храните и енергията. Изследователските партньорства с фармацевтичната, авиационната, автомобилната индустрии и електрониката също насърчават инвестициите на частния сектор в подкрепа на бъдещия растеж и разкриването на висококвалифицирани работни места. „InnovFin – ЕС финансиране на иновации“, новото поколение финансови инструменти и консултантски услуги на ЕС е разработена в рамките на Хоризонт 2020, за да улесни достъпа на иновативните фирми до финансиране. Програмата „InnovFin – ЕС финансиране на иновации“ ще помогне за вливането на до 48 млрд. евро в инвестиции за изследвания и иновации в цяла Европа.