procredit bulgarian logo

Новини

ЕИБ и ПроКредит Банк България разширяват подкрепата си за малкия и среден бизнес

17.01.2020

 Заем в размер на 15 млн. евро е третият, който ЕИБ предоставя на ПроКредит България

 40% от заема е предвиден за проекти, насочени към дейности, свързани с климата

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) предоставя финансиране в размер на 15 млн. евро на ПроКредит Банк България за съфинансиране на малки и средни инвестиции в страната. 40% от заемите, които ще се отпускат, са предназначени за проекти за възобновяема енергия, енергийна ефективност, транспорт с ниски въглеродни емисии и управление на отпадъците.

Благодарение на заема от ЕИБ български фирми, които имат по-малко от 3,000 служители, ще получат по-лесен достъп до дългосрочно финансиране с преференциални условия.

„Подкрепата на регионите с цел сближаване и борбата с изменението на климата са стратегически приоритети на Банката на Европейския съюз“, каза вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова и продължи: „ЕИБ, в сътрудничество с нашия добре утвърден партньор ПроКредит Банк, ще подкрепи трудовата заетост в България, засили конкурентоспособността на частния сектор и насърчи борбата с изменението на климата. Нашите съвместни усилия ще стимулират устойчиво развитие и повече инвестиции в Българияще благоприятстват за икономическото сближаване, увеличаване на броя на квалифицираните работни места и в крайна сметка подобряване на условията на живот за европейските граждани“.

„ПроКредит Банк е пионер в предлагането на финансиране за зелена енергия и енергийната ефективност, включително и такова за възобновяеми енергийни източници, и е вложила много усилия в насърчаването на инвестиции от този вид. По този начин ние сме натрупали вътрешен експертен опит и познания, и сме се позиционирали като банката за зелени заеми, както сред малките и средни фирми, така и сред депозантите и инвеститорите. Подписването на днешния договор отразява общите принципи и цели на двете институции, както и общия ни ангажимент към подпомагането на растежа и заетостта чрез подкрепа на малките и средни предприятия“, каза Рени Пейчевачлен на Управителен съвет и Изпълнителен директор на ПроКредит Банк България.

Това е третото финансиране от началото на сътрудничеството на ЕИБ с ПроКредит Банк през 2011 г., като с осигурените два предходни заема към банката са подкрепени малки и средни фирми в България.

 

ЕИБ и ПроКредит Банк България разширяват подкрепата си за малкия и среден бизнес

 

Обща информация:

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е банката на Европейския съюз (ЕС). Това е институцията на ЕС за дългосрочно кредитиране и единствената банка, притежавана от държавите членки на ЕС и представляваща техните интереси. Тя предоставя дългосрочно финансиране за стабилни инвестиции, за да допринесе за постигането на целите, залегнали в политиката на ЕС. ЕИБ работи в тясно сътрудничество с други институции на ЕС за прилагането на политиките на ЕС. Като най-големия в света многостранен заемополучател и заемодател по размер на заеми, ЕИБ предоставя финансови средства и специализирани познания за солидни и устойчиви инвестиционни проекти, които допринасят за развитието на целите на политиката на ЕС. Над 90 % от нейната дейност е съсредоточена в Европа, но тя подкрепя и външната политика на ЕС и политиката на ЕС за развитие.

 

ПроКредит Банк (България) ЕАД е основана през октомври 2001 от група международни инвеститори. Днес единственият собственик на банката е ПроКредит Холдинг, със седалище във Франкфурт на Майн (Германия). ПроКредит Холдинг е компанията майка на ориентираната към развитие ПроКредит група, която се състои от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия с основен фокус на опериране в Югоизточна и Източна Европа. Основната мисия на ПроКредит Банк е да подпомага развитието на малкия и средния бизнес, както и да осигури благоприятна среда за развитието на българската икономика. 

 

Контакти за медиите:

Душан Ондрейчкаd.ondrejicka@eib.org, тел.: +352 4379 83334, мобилен: +352 621 459 234

website: https://www.eif.org/news_centre/press_releases/index.htm

пресслужба: +352 4379 21000 – press@eib.org

 

ПроКредит Банк (България) ЕАД: 

Наталия Найденова

тел.: 02/ 8135 103; мобилен: +359 887 89 14 77

website: http://www.procreditbank.bg/

e-mail: Nataliya.Naydenova@procreditbank.bg