procredit bulgarian logo

Новини

ЕБВР и ПроКредит Банк подписаха споразумение за подкрепа на български фирми, засегнати от войната срещу Украйна

13.12.2022
  • ЕБВР предоставя заем от 60 милиона евро на ПроКредит Банк България
  • Средствата ще се използват за финансиране на МСП, засегнати от войната срещу Украйна
  • Най-малко 20% от проектите следва да са свързани със зелени цели

 

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предоставя 60 милиона евро на ПроКредит Банк България за укрепване на устойчивостта на малките и средни предприятия (МСП), борещи се с последиците от продължаващата война срещу Украйна.

Постъпленията от заема ще бъдат използвани за разширяване на финансовата подкрепа за българските МСП, които осигуряват почти три четвърти от заетостта в страната и над 60 процента от общата добавена стойност. Тъй като войната в Украйна продължава да оказва негативни ефекти върху глобалната икономика, българските МСП са изправени пред проблеми с енергийната сигурност, инфлацията и веригите за доставки. Те се нуждаят от финансова подкрепа за тяхната работа, както и за разширяване на бизнеса си.

20% от заема ще бъдат разпределени за финансиране на зелени инвестиции, като това е в допълнение на повишаване на устойчивостта на МСП в страната, както и преодоляване на недостига на финансиране. Заемът също така отговаря на изискванията на Директивата на Европейския съюз за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и ще подкрепи ПроКредит Банк да постигне съответните регулаторни цели.

Анка Йоана Йонеску, ръководител на ЕБВР за България, приветства партньорството, като каза: „За ЕБВР подкрепата към МСП е приоритет – насърчаване на устойчивост, устойчив растеж и подобрена конкурентоспособност, доколкото икономиките продължават да изпитват неблагоприятните последици от войната срещу Украйна. Имаме голямо удоволствие да предоставим този заем, тъй като той ще бъде от полза за реалната икономика на България и ще засили отношенията ни с ПроКредит Банк, ключов партньор, обслужващ екосистемата на МСП. В тези трудни времена – ЕБВР остава ангажирана с подкрепата на икономиките, в които оперира.“

Румяна Тодорова, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на ПроКредит Банк, каза: „ПроКредит и ЕБВР са партньори от много години, споделяйки общия принцип, че развитието на МСП – нашият основен клиентски фокус – разчита на осигуряването на адекватно финансиране и финансови услуги. Новото споразумение за заем е още едно доказателство за нашия ангажимент да подкрепяме МСП в тяхната роля за поддържане на развитието на българската икономика.“

ПроКредит Банк (България) ЕАД е основана през октомври 2001 г. от група международни инвеститори, ориентирани към развитие. Днес едноличен собственик на банката е ПроКредит Холдинг, със седалище във Франкфурт на Майн, Германия. ПроКредит Холдинг е компанията майка на ориентираната към развитие ПроКредит група, която се състои от търговски банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия, с основен оперативен фокус в Югоизточна и Източна Европа.

ЕБВР е водещ институционален инвеститор в България с кумулативни инвестиции в страната към момента от над 4.3 милиарда евро в 278 проекта. Фокусът на банката в България остава върху повишаване на конкурентоспособността на частния сектор, укрепване на финансовия сектор и подобряване на инфраструктурата.