procredit bulgarian logo

Новини

Черноморска банка за търговия и развитие и ПроКредит Банк разширяват подкрепата си за МСП в България

02.11.2017

Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) предостави на ПроКредит Банк кредитна линия в размер на 20 млн. евро, като ресурсът ще се използва за финансиране на малки и средни предприятия (МСП) в страната. Подписаното кредитно споразумение ще подпомогне развитието на българските фирми като отговори на нуждите им от капитал за оборотни средства, с което ще стимулира генериране на доходи и увеличаване на техния оборот. Освен това, подписването на кредитното споразумение ще окаже подкрепа и на регионалното сътрудничество и посредством наскоро създадения клон на ПроКредит Банк в Солун (Гърция). 

"Щастливи сме да продължим сътрудничество си с ПроКредит Банк в България, с което  осигуряваме необходимия допълнителен достъп до финансиране на бизнеса. Това е важно за развитието на частния сектор като цяло, и по-специално за малките и средни предприятия ", каза след подписването Игор Лешуков, Вицепрезидент Банкиране на ЧБТР.

" Част от нашата мисия като банка е да подкрепяме МСП, които са гръбнака на нашата икономика. В тази връзка, ние непрекъснато се стремим да бъдем надежден партньор за тези фирми. Нашият ангажимент към сектора на МСП най-добре илюстрира фактът, че банката в България е осигурила финансиране на свои клиенти за близо 4 млрд. евро през последните 16 години“, отбеляза Рени Пейчева, Изпълнителен директор на ПроКредит Банк.

ЧБТР започва сътрудничество с ПроКредит Банк България през 2003 г. и оттогава има подписани няколко кредитни споразумения за МСП, възлизащи на 49 млн. евро.

ЧБТР и ПроКредит Холдинг си сътрудничат от 2002 г. насам с ПроКредит банките в България, Грузия, Молдова и Украйна. До момента са предоставени повече от 100 милиона евро за нуждите на МСП в изброените страни.

 

За Черноморската банка за търговия и развитие 

Черноморската банка за търговия и развитие е международна финансова институция, създадена от Албания, Армения, Азърбайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Седалището на ЧБТР е в Солун, Гърция. ЧБТР подкрепя икономическото развитие и регионално сътрудничество чрез предоставяне на заеми, кредитни линии, дялови участия и гаранции за финансиране на проекти и търговски дейности в публичния и частен сектор в своите страни членки. Уставният капитал на банката е 3,45 милиарда евро. ЧБТР е с дългосрочен кредитен рейтинг “А-” от "Стандард енд Пуърс" и “A2”  от "Муудис". За повече информация за ЧБТР, можете да посетите www.bstdb.org.

 

За ПроКредит Банк (България) ЕАД

ПроКредит Банк (България) ЕАД е основана през октомври 2001 от група международни инвеститори. Днес единственият собственик на банката е ПроКредит Холдинг, със седалище във Франкфурт на Майн (Германия). ПроКредит Холдинг е компанията-майка на ориентираната към развитие ПроКредит група, която се състои от банки, специализирани в обслужването на малки и средни предприятия с основен фокус на опериране в Югоизточна и Източна Европа.  Основната мисия на ПроКредит Банк е да подпомага развитието на малкия и средния бизнес, както и да осигури благоприятна среда за развитието на българската икономика.