Бизнес кредити

Постигнете по-скоро своите бизнес цели с широк спектър от бизнес кредити от ПроКредит Банк.

ПроКредит Банк предлага пълен набор от банкови услуги на малки и средни предприятия в страната, работещи основно в сферата на производството, търговията и земеделието. Бизнес кредитите, които отпускаме, едновременно се основават, както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ. Този отговорен подход ни позволява да градим дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти, изградени на базата на взаимно доверие.

Ние се стремим да познаваме нашите клиенти и техните финансови нужди. В съответствие с това, за връзката с Вас и обслужването Ви отговаря точно определен експерт, който познава в детайли Вашия бизнес и предизвикателствата, пред които се изправяте. Така експертът може да Ви предложи финансови услуги, съобразени с Вашите нужди.

Условия бизнес кредити