procredit bulgarian logo

Валутни Курсове

Валутни Курсове

Валутни Курсове

22.07.2024

Валута
Купува
Продава

CHF

1.980000

2.060000

EUR

1.949000

1.960000

USD

1.778000

1.818000

GBP

2.281000

2.361000

Преференциален валутен курс

Преференциалният валутен курс се прилага при единични сделки на юридически лица равни или надвишаващи EUR 25,000

Валута
Купува
Продава

EUR

1.953000

1.957000

Картов курс

Валута
Купува
Продава

EUR

1.919765

1.989400