procredit bulgarian logo

Валутни Курсове

Валутни Курсове

Валутни Курсове

29.09.2023

Валута
Купува
Продава

CHF

1.984000

2.064000

EUR

1.949000

1.960000

USD

1.830000

1.870000

GBP

2.219000

2.299000

Преференциален валутен курс

Преференциалният валутен курс се прилага при единични сделки на юридически лица равни или надвишаващи EUR 25,000

Валута
Купува
Продава

EUR

1.953000

1.957000

Картов курс

Валута
Купува
Продава

EUR

1.919765

1.989400