procredit bulgarian logo

Валутни Курсове

Валутни Курсове

Валутни Курсове

09.06.2023

Валута
Купува
Продава

CHF

1.973000

2.053000

EUR

1.949000

1.960000

USD

1.797000

1.837000

GBP

2.243000

2.323000

Преференциален валутен курс

Преференциалният валутен курс се прилага при единични сделки на юридически лица равни или надвишаващи EUR 25,000

Валута
Купува
Продава

EUR

1.953000

1.957000

Картов курс

Валута
Купува
Продава

EUR

1.919765

1.989400