procredit bulgarian logo

API портал

ПроКредит Банк предоставя на разработчици, лицензирани като доставчици на платежни услуги достъп до информация по сметка и иницииране на плащане през API услуга (Директива за платежни услуги PSD2).

Съгласно изискванията на Директивата, ПроКредит Банк предоставя и резервен механизъм за достъп до услугите. Повече информация прочетете <тук>