procredit bulgarian logo

Управление

Мениджмънт

Надзорен съвет (август 2021)


Петър Славов
 -  Председател на Надзорния съвет

Патрик Цайтингер  - Член на Надзорния съвет

Джан Марко Феличе  -  Член на Надзорния съвет

Х.П.М. (Бен) Кнапен  -  Член на Надзорния съвет

Хуберт Шпехтенхаузер  -  Член на Надзорния съвет

 

Управителен съвет

 

Камелия Минева, Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Камелия Минева е член на Управителния съвет на ПроКредит Банк България от декември 2019 г. Преди това отговаря за бизнес направление Големи предприятия. Тя става част от екипа на банката през 2010 г., стартирайки като Регионален Експерт Кредитиране, а след това и като Управител на клон. Била е и част от екипа на Кредитен риск в ПроКредит Холдинг, Германия.

Камелия Минева завършва London School of Economics, специалност Икономика и Executive MBA от University of Sheffield. През 2017 г. е завършила и ПроКредит Академията във Фюрт, Германия.

Румяна Тодорова, Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Румяна Тодорoва заема позицията член на Управителния съвет на банката от юли 2006 г. Тя работи в ПроКредит Банк България от основаването на банката през 2001 г. Преди назначението й в Управителния съвет е била управител на клона на банката в гр. Бургас и ръководител отдел Клонова мрежа.

Румяна Тодорова е магистър по Маркетинг и мениджмънт от Университет за национално и световно стопанство в гр. София. Тя е завършила ПроКредит Академията във Фюрт, Германия през 2008 г.

Рени Пейчева, Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Рени Пейчева се присъединява към Управителния съвет на банката от януари 2013 г. В банката работи от самото й създаване като е отговаряла за основни бизнес направления на ниво клонове и ниво централно управление.

Рени Пейчева е завършила Университет за национално и световно стопанство в София, специалност Финанси. През 2008 г. тя завършва и ПроКредит Академията във Фюрт, Германия.

Иван Дачев, Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Иван Дачев е избран за член на Управителния съвет на ПроКредит Банк България от септември 2017 г. През 2002 г. започва работа в ПроКредит Банк на позиция Счетоводител. Mалко след това се пренасочва към екипа отговорен за изграждането и поддържането на направление „Управленска информационна система“ (Management Information System) преминавайки през всички позиции от главен експерт Отчети и анализи до ръководител на отдел Финанси.

Иван Дачев има магистърска степен по специалност Счетоводство и контрол от Университет за национално и световно стопанство. През 2011 г. завършва ПроКредит Академията във Фюрт, Германия.