procredit bulgarian logo

Кариери

Кариери

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

ПроКредит Банк България търси да назначи квалифицирани служители на позицията Експерт Връзки с клиенти за град София, Варна, Русе и Стара Загора.

Отговорности:

 • Привличане на нови и обслужване на портфейл от текущи бизнес клиенти;
 • Проучване специфичните потребности от финансови услуги на бизнес клиенти и предлагане на подходящи такива;
 • Изготвяне на стратегии и предложения за бъдещо сътрудничество с бизнес клиенти;
 • Анализ на искания за финансиране от страна на бизнес клиенти;
 • Организиране и участие в събития за настоящи и бъдещи бизнес клиенти на Банката.

Основни изисквания:

 • Висше образование (без значение от специалността);
 • Много добро владеене на английски език;
 • Познаване на региона и тенденциите за развитието му;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Конструктивен и отворен подход към колеги и клиенти;
 • Желание за обучение и самоусъвършенстване;
 • Способност за бърза адаптация към нови и справяне с трудни ситуации.

Предложение:

 • Работа в динамична международна среда;
 • Професионална работна атмосфера в млад екип;
 • Възможности за обучение и професионално развитие.

Само одобрените по документи (CV и мотивационно писмо) кандидати ще бъдат поканени за участие в следващите етапи от процеса на подбор.
Вашата автобиография ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

 

Контакти

тел. : +359 700 1 70 70 or *7000

E-mail: careers@procreditbank.bg

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

Какво представлява Стажантската програма на ПроКредит Банк?

По време на стажа си при нас ще имате възможност да се запознаете с бизнес философията и принципите на отговорно банкиране на ПроКредит Банк. В допълнение, ще придобиете опит в банковата сфера.

Стажантската програма е отворена за кандидатстване през цялата година, а свободните позиции са:

 • Стажант в Бизнес отдел Физически лица
 • Стажант в отдел Кредитен риск
 • Стажант в Контактен център
 • Стажант в отдел Операции
 • Стажант в Бизнес отдел - София
 • Стажант в Бизнес отдел – Пловдив
 • Стажант в Бизнес отдел – Стара Загора
 • Стажант в Бизнес отдел - Бургас
 • Стажант в Бизнес отдел - Русе
 • Стажант в Бизнес отдел – Варна
 • Стажант в Бизнес отдел – Сливен
 • Стажант в отдел Плащания
 • Стажант в звено Мерки срещу изпиране на пари
 • Стажант в отдел Общ риск
 • Стажант в отдел Кредитен риск
 • Стажант в отдел Човешки ресурси
 • Стажант в отдел Картови разплащания
 • Стажант в отдел Устойчиво развитие

С всеки стажант работи ментор, който ще ви помогне за по-бързото и лесно въвеждане в организацията и работния процес. Менторът възлага задачи, проследява изпълнението и предоставя редовно обратна връзка за Вашето представяне.

Какво очакваме от бъдещите си стажанти? 

 • сериозно и отговорно отношение към поставените задачи;
 • желание за придобиване на нови знания и подобряване на уменията си
 • готовност за открито общуване, изслушване и уважение на чуждото мнение;
 • работа в екип;
 • добро ниво на владеене на английски език.

Нашето предложение:

 • гъвкаво работно време;
 • професионална работна атмосфера;
 • придобиване на практически знания и умения;
 • възможности за обучение и професионално развитие.

Продължителността на стажа е от 6 до 12 месеца. Времетраенето е съобразено с натовареността Ви в университета. Стажът е платен, като стипендията е на база брой присъствени часове. Очакваме да се запознаем с Вашата кандидатура.

Предизвикай себе си и кандидатствай за някои от обявените свободни позиции за Бизнес отделите ни в София, Варна, Стара Загора, Бургас, Пловдив и Сливен, както и за отдел Вътрешен одит - град София. 

 Автобиографията Ви ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

 

Контакти

тел. : +359 700 1 70 70 or *7000

E-mail: careers@procreditbank.bg

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

ПроКредит Банк оперира на българският пазар от 22 години и е добре позната с дигиталният си и иновативен модел на работа. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и на гражданите, които желаят да спестяват.
В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

Какво представлява Стажантската програма на ПроКредит Банк в отдел Информационни технологии?

По време на стажантската програма ще имате възможност да бъдете част от нашия динамично развиващ се екип. Активно ще участвате в процеса на разработка на софтуер и неговата поддръжка. По време на стажа ще получите всички необходими материали и възможност да приложите теорията към практика.
И тъй като летните месеци не са единственото време за стаж, ние в ПроКредит Банк разработихме нова Стажантска програма, в която може да се включите по всяко време на годината, в звената:

 • Администриране на приложения и Бази данни
 • Инфраструктура и Сървис деск
 • Бизнес анализи
 • Информационна сигурност
 • Тестване и оценка на качеството

Всеки стажант получава задачи според нивото си на знания. Присъединявайки се към Agile екип ще имате възможност да участвате в реални казуси и проекти, за изпълнението на които ще получавате регулярна обратна връзка.


Какво очакваме от бъдещите си стажанти?

 • сериозно и отговорно отношение към поставените задачи;
 • желание за придобиване на нови знания;
 • позитивно отношение и умение за работа в екип;
 • инициативност и активно участие в задачите на съответното звено в отдел Информационни технологии;
 • много добро ниво на владеене на английски език.

Нашето предложение:

 • гъвкаво работно време;
 • приятелска работна атмосфера;
 • придобиване на практически знания и умения;
 • възможности за обучение и професионално развитие.

Продължителността на стажа е от 6 до 12 месеца. Времетраенето е съобразено с натовареността Ви в университета (не е необходимо присъствие на пълен работен ден или всеки ден от работната седмица). Стажът е платен, като стипендията е на база брой присъствени часове.

Ще очакваме Вашата автобиография на имейл: it-careers@procreditbank.bg.

Очакваме с нетърпение да Ви опознаем по-добре.

Вашата автобиография ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

 

Контакти

тел. : +359 700 1 70 70 or *7000

E-mail: careers@procreditbank.bg

ПроКредит Банк (България) ЕАД е част от немската ПроКредит Груп, с управление във Франкфурт, Германия.

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

ПроКредит Банк България търси да назначи квалифицирани служители на позицията Експерт Връзки с клиенти-Физически лица за град София, Бургас, Русе и Солун.

Отговорности:

 • Консултира клиенти относно банковите продукти и услуги като спестовна сметка, финансиране, банкови карти, комунални плащания и др.;
 • Предлага професионално и висококачествено обслужване на клиенти;
 • Привлича нови клиенти – физически лица и много малки фирми;
 • Управлява портфейл от настоящи клиенти;
 • Разглежда искания за кредитиране на физически лица и много малки фирми;

Основни изисквания:

 • Висше образование;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Желание за обучение и самоусъвършенстване;

Нашето предложение:

 • Работа в динамична международна среда;
 • Професионална работна атмосфера и мотивиран екип;
 • Работа с установени правила и работни процедури;
 • Възможности за обучение и професионално развитие.

Само одобрените по документи (CV и мотивационно писмо) кандидати ще бъдат поканени за участие в следващите етапи от процеса на подбор.
Вашата автобиография ще бъде разглеждана при стриктна конфиденциалност и спазване на законовите изисквания за защита на личните данни.

 

Контакти

тел. : +359 700 1 70 70 or *7000

E-mail: careers@procreditbank.bg