procredit bulgarian logo

Инициативи

Инициативи

ПроКредит Банк (България) ЕАД,  като социално отговорна институция, подкрепя инициативи както в областта на културата и образованието, така и в хуманитарната дейност. С удоволствие ще разгледаме всяко едно предложение за спонсорство или подкрепа на общественозначими каузи и събития, идеи или програми, които отговарят на политиката ни и са съобразени с етичния кодекс на ПроКредит Банк.

Съпричастни сме към успеха на всеки проект и партньорство, в което участваме, независимо дали подкрепяме физическо или юридическо лице. При подкрепа от страна на банката, ние осигуряваме търсената помощ в материално изражение и следим за целевото ползване на дарението. Предоставено спонсорство/дарение от страна на ПроКредит Банк (България) ЕАД не може да бъде преотстъпвано на трето физическо или юридическо лице.

Вашите изчерпателни предложения може да изпращате на: contact@procreditbank.bg. В рамките на 20 работни дни ще Ви информираме дали проектът Ви е в съответствие с програмата за корпоративна социална отговорност на банката.

Научете повече за инициативата ТУК.