procredit bulgarian logo

Кредити по Европейски програми

Кредити в сътрудничество с НАЦИОНАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ФОНД

ПроКредит Банк, в сътрудничество с Националния гаранционен фонд, предлага при облекчени условия инвестиционни и оборотни кредити, както и банкови гаранции и акредитиви за микро, малки или средни предприятия в България.

Целта на споразумението е прилагане на гаранционна схема, която да осигури на малките и средни предприятия финансиране чрез механизъм за споделяне на риска при максимален гаранционен процент на кредит до 50% (петдесет процента).

Критерии за допустимост на предприятията:

 • Кредитополучателят е микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за малките и средни предприятия, регистрирано и действащо в България;
 • Предприятията следва да са икономически жизнеспособни и да не са в затруднено положение или изключваща ситуация;
 • Кредитополучателят е с известен краен контролиращ собственик, като не се допуска включване в гарантирания портфейл на кредити на предприятия, чийто краен контролиращ собственик е фирма регистрирана в юрисдикции с преференциален данъчен режим

Предназначение на кредитите:

 • За инвестиции;
 • За оборотни средства, включително и лимити за банкови гаранции и акредитиви, пла­ща­не на ДДС и други.

Параметри на кредита:

Сума
минимална - 60 000 лева
максимална - 2 000 000 лева
Срок
минимален - 6 месеца
максимален - до 06.2028 г.
Валута
BGN, EUR
Лихвен процент
Такси

 

Как да кандидатствате?

Вашите действия:

 1. Свържете се с телефонния ни център на 0700 1 70 70 или попълнете нашата форма за контакт и ние ще ви се обадим;
 2. Обсъдете с Експерт Връзки с клиенти желаното от Вас финансиране;
 3. Подайте  искане за кредит и предоставете необходимия набор от документи;
 4. Запознайте ни с Вашия бизнес;
 5. Ще получите отговор в определения срок.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнено  искане за кредит;
 • Копие от лична карта на собственика на бизнеса;
 • Документи, свързани с дейността на фирмата, представени след съгласуване със служител на банката;
 • Документи за обезпечението по кредита.