procredit bulgarian logo

Правна информация

Всяко лице, използващо уебсайта на ПроКредит Банк (България) ЕАД, се съгласява със следното:

Използване на уебсайта на ПроКредит Банк (България) ЕАД

Тази интернет страница (сайт) е собственост на ПроКредит Банк (България) ЕАД.

Неговите дизайн, структура и цялото му съдържание са предмет на авторското право с всички запазени права и законни последици и принадлежат на ПроКредит Банк (България) ЕАД.

Вие може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Зареждането или копирането по друг начин от уебсайта на ПроКредит Банк не Ви дава никакво право на собственост върху която и да е програма или материал. Вие не можете: цялостно или частично да възпроизвеждате, да предавате по електронен или друг начин, да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на ПроКредит Банк (България) ЕАД.

Интернет страницата е създадена с общо-информационна цел. Страницата предоставя основна информация за услугите, предлагани от ПроКредит Банк на различните целеви групи – много малките, малките и средните предприятия и физическите лица. ПроКредит Банк има правото да прави всякакви промени в публикуваната информация на своя сайт, включваща, но не ограничаваща се до данни, условия, описания на услуги и примери без предварително уведомление.

Въпреки че екипът на ПроКредит Банк полага необходимите усилия да предоставя точна, прозрачна и актуална информация на своите Интернет страници, това не изключва възможността понякога да възникнат обективни пропуски. ПроКредит Банк (България) ЕАД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт. Информацията и мненията, съдържаща се в уебсайта, се предоставят от ПроКредит Банк само за лично ползване и с цел информиране. Вие, като потребител на сайта, сами сте отговорни за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

Връзки с други сайтове

ПроКредит Банк (България) е част от ПроКредит Груп и като такава е поместила на своя сайт връзки към сайтовете на други институции. ПроКредит Банк (България) ЕАД не е анализирала съдържанието на свързаните Интернет страници и не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота, точност и актуалност), съдържаща се в тези сайтове.

ПроКредит Банк (България) ЕАД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до тази сайт.

Обвързаност

Нищо в уебсайта на ПроКредит Банк не може да се счита за даване на финансови, инвестиционни, юридически или други съвети или да се разчита при вземането на инвестиционни или други решения. Вие трябва да получите конкретен професионален съвет, даден на база детайлен финансов анализ преди да вземете каквото и да е решение за извършване на инвестиция.

Уведомление за поверителност

Този сайт използва технология за електронно проследяване (www.etracker.de) за събиране на данни от посетителите му с цел маркетинг и за подобряване на съдържанието на сайта. Събраните данни могат да се използват за създаване на анонимни потребителски профили. Бисквитките, представляващи малки текстови файлове, съхранявани в локалния кеш на браузъра, могат да бъдат използвани за тези цели. Бисквитките позволяват да се идентифицира браузъра на посетителя. Данните, събрани от системата за електронно проследяване, няма да бъдат използвани за идентифициране на личността на посетителя на сайта и няма да бъдат комбинирани с други лични данни, отнасящи се до потребителя или ползвателя на псевдонима, освен ако това не е предварително договорено с въпросния потребител. Потребителите могат по всяко време да прекратят бъдещото събиране и съхраняване на техните данни.

Ако имате въпроси, свързани с интернет сайтa на ПроКредит Банк, моля, свържете се с нас на contact@procreditbank.bg