procredit bulgarian logo

Зона за самообслужване

Зона за самообслужване

Зона за самообслужване

Зоните за самообслужване предоставят възможност на нашите клиенти да осъществяват най-често използваните банкови услуги по всяко време - дори и в извън работното време на банката.

Зоните разполагат с набор от автоматизирани машини, които позволяват на клиентите да теглят и внасят суми от своите сметки, да извършват електронни плащания и да се свързват с Контактния ни център. Зоните могат да бъдат използвани както от физически лица, така и от представители на бизнеса.

Зоните за самообслужване са отворени - 24 часа и 7 дни в седмицата, като достъпът до тях се осигурява посредством банкова карта.

Повече информация и стъпки за употреба може да намерите на страниците на всяка отделна услуга.

 

 

Банкомат за внасяне и теглене

Зоните за самообслужване на ПроКредит Банк са оборудвани с банкомати за внасяне и теглене на суми в брой. На тях Вие можете по всяко време да внасяте дневните обороти на фирмата си, да захранвате личната си банкова сметка, да теглите суми в брой, да проверявате наличност или да плащате битовите си задължения.
 


Предимства:

 • Теглите суми от Вашата карта, без значение коя е банката издател;
 • Внасяте пари чрез Вашата карта, издадена от ПроКредит Банк, които се отразяват веднага по банковата Ви сметка към нея;
 • Получавате актуална информация за наличността по Вашата сметка и последните транзакции, извършени от Вас.

Стъпки за работа:

 • Поставете Вашата дебитна или кредитна карта;
 • Изберете желаната услуга от менюто и следвайте инструкциите;

*Банкоматът приема банкноти с номинал от 5, 10, 20, 50 и 100 лв. На една операция можете да поставите не повече от 50  броя банкноти. 

Адреси на зоните

Адресите на зоните за самообслужване можете да намерите тук.

 

 

Банкомат за теглене в евро

Тази услуга се предлага само за клиенти на ПроКредит Банк с издадени карти от банката.

Машина за внасяне

 

 

Предимства:

 • Внасяте суми в брой в лева и евро по сметки, открити в ПроКредит Банк;
 • Внасяте суми до 20 000 лева/10 000 евро;
 • Имате възможност за избор на номер на сметка и основание за внасяне;
 • Имате възможност за избор на сметка на друг титуляр.

Стъпки за работа:

 • За да внесете, използвайте Вашата дебитна или кредитна карта, издадена от ПроКредит Банк;
 • Следвайте менюто с инструкции на машината.

Адреси на зоните 

Адресите на зоните за самообслужване можете да намерите тук.

Сейф за внасяне

 

 

Предимства:

 • Бързо и удобно внасяте пари по Вашата сметка, открита в ПроКредит Банк;
 • Може да внасяте по-големи суми - до 50 000 лева/ 25 000 евро или равностойността в долари;

*Дневен лимит за вноски до 50 000 лева или равностойността в евро и долари. 

*За тази услуга е необходимо да имате сключен договор с банката.

Стъпки за работа:

 • Предварително опишете и опаковайте парите в предназначения за целта плик;
 • Поставете картата, сканирайте баркода на плика, отворете вратите на сейфа, поставете парите вътре и затворете;
 • Въведете вносна бележка за осчетоводяване на сумата през интернетбанкиране;

Адреси на зоните

Адресите на зоните за самообслужване можете да намерите тук.

 

Инкасо на фирма

Предимства:

 • Внасяте или теглите пари по/от Вашата сметка, открита в ПроКредит Банк без да посещавате офис на банката;
 • Внасяте и теглите суми в лева, евро или долари в избран от вас ден и адрес.

*За тази услуга е необходимо да имате сключен договор с банката.

 

Стъпки за работа при вноска чрез инкасо услуга:

 • Въведете вноска чрез инкасо за осчетоводяване на сумата през системата за Интернет банкиране ProB@nking;
 • Опишете и опаковайте парите в предназначения за целта плик;
 • В посочения ден ще бъдете посетени от Инкасо компания за предаване на плика.

 

Стъпки за работа при теглене чрез инкасо услуга:

 • Въведете теглене чрез инкасо за осчетоводяване на сумата през системата за Интернет банкиране ProB@nking;
 • В посочения ден ще бъде посетен от Инкасо компания за приемане на средствата.