Кредит за фотоволтаична инсталация

Кредит за фотоволтаична инсталация

 

* средна цена за 25 години

** за производителност на модулите

 

* за целия период

** Базирани на годишна амортизация от 0,8% и ръст в цената на електричеството от 3% на година

 

Какво Ви предлагаме?

30 KW фотоволтаична централа с включени:

 • Проектиране;
 • Окомплектоване на документацията;
 • Изграждане на покривна конструкция;
 • Закупуване и доставка на оборудването;
 • Монтаж и въвеждане в експлоатация;
 • Непрекъснат дистанционен мониторинг;
 • Профилактика при необходимост за първите 5 години.

 

Защо да инвестираме в собствена фотоволтаична централа?
 • Без първоначални разходи (самоучастие);
 • Изплащане на инвестицията за 5 години;
 • Очаквано годишно производство на електроенергия в размер на 41 MWh;
 • Ежегодно спестяване на около 22 тона въглеродни емисии;
 • Без негативно влияние върху околната среда

Как да кандидатствате?

 
Вашите действия:
 1. Свържете се с Контактния ни център на 0700 1 70 70 или попълнете нашата форма за контакт и ние ще ви се обадим; 
 2. Обсъдете с Експерт Връзки с клиенти желаното от Вас финансиране; 
 3. Подайте  искане за кредит и предоставете необходимия набор от документи; 
 4. Запознайте ни с Вашия бизнес; 
 5. Ще получите отговор в определения срок;


 Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнено  искане за кредит;
 • Копие от лична карта на собственика на бизнеса;
 • Документи, свързани с дейността на фирмата, представени след съгласуване със служител на банката;
 • Проформа фактура/оферта, издадена от доставчика;