ProCredit Entry Programme

ПроКредит Банк е доказала себе си като сериозен и отговорен работодател. Ние държим на служителите си и се отнасяме с уважение и откритост и към кандидатите си за работа. Убедени сме, че отговорният подход трябва да бъде взаимен и очакваме хората, кандидатстващи при нас да покажат сериозно отношение към своето бъдеще. Внимателният избор на бъдещ работодател, информираността за дейността, потенциала и целите на компанията са важна предпоставка за успешна професионална реализация. 

Чрез ProCredit Entry Programme даваме възможност на бъдещите ни служители да ни опознаят по-добре като институция, да научат повече за нашата бизнес философия, за начина ни на обслужване на клиенти и за принципите, които следваме в ежедневната си работа.

ProCredit Entry Programme включва още:

 • теоретична част под формата на дискусии с експерти и мениджъри от банката, реални казуси, ролеви игри, проекти и презентации. Провежда се в Учебния център на ПроКредит Банк; 
 • практическа част за запознаване с основните задължения на експертите в клоновата мрежа на ПроКредит Банк. Провежда се в цялата страна.

ProCredit Entry Programme се провежда успешно вече пет години, но за първи път през 2014 г. става съвместна, като участие вземат кандидати от България, Румъния, Молдова, Грузия, Босна и Херцеговина, Украйна. Работният език е английски.

Всички участници получават месечна стипендия за времето, в което участват в ProCredit Entry Programme. В допълнение към това, банката поема разходите за настаняване на всички участници в Учебния център в София, и разходите за настаняване и транспорт по време на практиките.

ProCredit Entry Programme може да бъде началото на успешен професионален път в ПроКредит Банк. Завършването ѝ осигурява възможност за присъединяване към екипа на банката.

ПроКредит Банк по всяко време може да прекрати Програмата за участниците, чието представяне е незадоволително. 


Теоретичен модул

 

провежда се
в Обучителен център
в София

Общество и бизнес

Устойчиво развитие

Стойност на парите във времето

Счетоводство

Глобализация и екология

Банкова система

Бизнес и частни клиенти

Финансов анализ

Финансовата криза

Практически модул

 

провежда се
в 
клоновата мрежа
в страната

Запознаване с работата на Експертите в клоновата мрежа на банката

 

 

За ProCredit Entry Programme могат да кандидатстват хора, които имат желание да се развиват професионално в отговорна банка, насочена към развитие на малките и средни предприятия. Независимо от завършена специалност или университет, както и предишен трудов опит, Вие сте подходящ кандидат, ако отговаряте на следните изисквания:
 • Имате желание за дългосрочно професионално развитие в ПКБ;
 • Интересувате се от работа в международна компания и сте готови да си сътрудничите с хора от различни националности;
 • Имате отговорно отношение към работата и ангажиментите си;
 • Притежавате инициативност и сте любознателен;
 • Свободно изразявате собственото си мнение;
 • Имате желание да се самоусъвършенствате и да се развивате както личностно, така и професионално;
 • Готови сте да работите и живеете в различни градове в България;
 • Желаете да обмените знания и опит в различни екипи и да опознаете различни видове бизнес;
 • Владеете добро ниво на английски език.

 

Мирем Ефенди, завършила Финанси в ИУ- Варна

Мирем Ефенди, завършила Финанси в ИУ- Варна
Експерт Банкови услуги, Пловдив - Мария Луиза

ProCredit Entry Programme е подходящо място за ентусиазирани хора, желаещи да покажат качествата си и да ги развият. Всички практически задачи и групови проекти ни подтикваха да търсим, да сме любопитни и ангажирани с всичко, което се случва в банката.

Предизвикателство беше и различни хора, всеки със своите качества, да се научим да работим в екип. Това няма къде да го видиш в университета или в училище.

Спомням си за времето прекарано в Програмата с много позитивни емоции, а приятелствата, които създадохме тогава, несъмнено ще останат за дълго."

 

Павлина Паскова, завършила Управление на Човешките ресурси в УНСС

Павлина Паскова, завършила Управление на Човешките ресурси в УНСС
Експерт Връзки с клиенти - Много малки предприятия, Пловдив - Брезовска

„Това, което прави ProCredit Entry Programme единствена по рода си, е плавното преминаване от студентската скамейка към бъдещата работа. Провокира нестандартното мислене и излизане от зоната на комфорт.

Програмата ми даде възможност за много пътувания, създаване на контакти с колеги от цяла България. Срещите с клиенти на банката са ми полезни и днес като настоящ служител. В момента съм Експерт връзки с клиенти и работата ми е свързана основно със срещи - с много и различни хора. Радвам се, че благодарение на Програмата, бях подготвена за това, което ме очаква."

 

Николай Загорчев, завършил Маркетинг в ПУ

Николай Загорчев, завършил Маркетинг в ПУ
Експерт Банкови услуги, София - Тодор Александров

ProCredit Entry Programme дава възможност на всеки участник да опознае институцията отвътре, преди реално да започне работа в нея. Разбираш целите и политиката на мястото, в което се намираш.

С различните модули неотлъчно върви различният опит, гледни точки и характери. Срещаш се с колеги - професионалисти, които ти показват как реално нещата се случват на практика."