Финансиране по Европейски програми


Кредитите по европейски програми имат за цел да улеснят достъпа на малките и средни предприятия до финансиране, което им дава възможност да повишат своята конкурентоспособност на пазара. Поради това тези кредити се отпускат при изключително изгодни условия - по-ниски лихви, обезпечения и такси, а в някои случаи и частична безвъзмездна помощ. Не пропускайте тази възможност за  развитие на Вашия бизнес и изберете с помощта на Вашия консултант в ПроКредит Банк кредита, който най-добре отговаря на Вашите нужди.

ПроКредит Банк предлага инвестиционни и оборотни кредити на фирми по линия на програма „InnovFin“. Програмата цели чрез предоставяне на гаранции да насърчи финансирането на иновации на малките и средните предприятия.Сума до 7,5 млн. евро 
Валута лева / евро
Лихвен процент преференциални лихви
Такси според Тарифата за Юридически лица на ПроКредит Банк
Обезпечение изисква се 50% по-малко обезпечение

  

По линия на програма „InnovFin “ ПроКредит Банк предоставя кредити на:

 • предприятия с фокус върху изследователска и развойна дейност;
 • предприятия, които оперират на пазара от по-малко от 12 години и работната им сила или оборот са се увеличавали поне с 20% ежегодно в период от 3 години;
 • предприятия, които оперират на пазара от по-малко от 7 години и разходите им за изследователска и иновативна дейност представляват поне 5% от общата сума на оперативните разходи;
 • малки и средни предприятия, които предприемат иновативни инвестиции. Тези инвестиции могат да бъдат: внедряване на нови или значими подобрения на настоящи продукти, стоки или услуги; нововъведения в производствените процеси; реорганизации в работните процеси, както и нови маркетингови методи и концепции. 

 

Чрез механизма за гарантиране InnovFin се осигуряване финансиране за иновативните фирми в конкретни проекти, които водят до повишаване на конкурентоспособността и продуктивността, намаляване на оперативните разходи, както и подобряване на условията на работното място.

Финансирането по Договора за кредит с Кредитополучателя се осъществява чрез Механизма за гарантиране InnovFin за малки и средни предприятия, с финансовата подкрепа на Европейския съюз по Финансови инструменти Horizon 2020 и Европейския фонд за Стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден по силата на Плана за инвестиции за Европа. Целта на ЕФСИ е да улесни финансовата подкрепа и осъществяването на производствени инвестиции в Европейския съюз и да осигури по-голям достъп до финансиране.

ПроКредит Банк, в сътрудничество с Европейската Инвестиционна Банка, предлага инвестиционни и оборотни кредити за малки и средни предприятия (МСП), определени като предприятия с до 250 служители или фирми със средна капитализация, определени като предприятия с мин. 250, но не повече от 3 000 служители (на пълно работно време).

Европейската Инвестиционна Банка, финансовата институция на Европейския съюз, основана през 1958 по силата на Договора от Рим, участва наравно с ПроКредит Банк (България) ЕАД във финансиране на инвестиционни проекти като част от целите на Европейския съюз.

Допустими проекти:

 • Покупка, ремонт или разширение на дълготрайни активи
 • Финансиране на недълготрайни активи
 • Оборотни средства

 

Параметри на кредита:

Сума до 12,5 млн. евро 
Срок мин. 24 месеца
Валута лева / евро
Лихвен процент преференциален лихвен процент
Такси съгласно Тарифата на банката за Юридически лица

Вашите действия:

 1. Свържете се с телефонния ни център на 0700 1 70 70 или
   попълнете нашата форма за контакт и ние ще ви се обадим; 
 2. Обсъдете с Експерт Връзки с клиенти желаното от Вас финансиране; 
 3. Онлайн искане за кредитПодайте  искане за кредит и предоставете необходимия набор от документи.
  Може да подадете онлайн искане за кредит
 4. Запознайте ни с Вашия бизнес; 
 5. Ще получите отговор в определения срок.


 Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнено  искане за кредит;
 • Копие от лична карта на собственика на бизнеса;
 • Документи, свързани с дейността на фирмата, представени след съгласуване със служител на банката;
 • Документи за обезпечението по кредита.

Имате въпрос или искате да кандидатствате?

обадете ни се на  0700 1 70 70На цената на градски разговор