Кредит "Нов Дом"

Ако вече сте взели решение да закупите или построите дом за Вас и Вашето семейство, кредит "Нов дом" е подходящ за Вас.

Ние в ПроКредит Банк разбираме, че покупката на жилище е важна стъпка и ще бъдем до Вас през всеки един етап.

 

Нашите предимства:

 

 • предварително одобрение - получавате одобрение за кредита и след това имате свободата спокойно да изберете точно Вашето жилище;
 • възможност за фиксирана лихва за първите 10 години, с което осигурявате сигурност и планирате дългосрочно разходите си;
 • имате свобода да изберете най-подходящите за Вас параметри, според индивидуалните Ви потребности;
 • изгодни ценови условия при прозрачно образуване на лихвените проценти;
 • допълнително финансиране, ако избраното жилище има нужда от енергийно ефективни подобрения.

 

Сума на кредита от 50 000 до 250 000 евро
Максимално финансиране до 80% от пазарната стойност на предложения за обезпечение недвижим имот
Валута на кредита EUR
Срок на кредита От 6 месеца до 12 години

Гратисен период

До 12 месеца
Такса за разглеждане на искане за кредит BGN 50
Такса при отпускане на кредит Без такса
Такса за предсрочно погасяване (пълно/частично)

1% - ако погасяването е до 12-тия месец
Без такса - след 12-тия месец

Годишна такса за управление Без такса
Такса промяна в условия по кредит 0,50% върху дължимата сума (минимум 50, максимум 500 валутни единици)
Лихвен процент С възможност за избор между:
 • плаващ лихвен процент (формиран от 6-месечен EURIBOR и надбавка), съгласно Лихвен бюлетин
 • фиксиран лихвен процент за първите 10 години, съгласно Лихвен бюлетин
Обезпечение

Ипотека върху новозакупеното жилище или върху друг недвижим имот

С възможност за избор между :

 • отговорност с цялото Ви имущество
 • отговорност до размера на учреденото обезпечение
Такса за оценка и застраховка на обезпечение Съгласно  Тарифата на банката
Такси за изготвяне на документи, свързани с учредяване/заличаване на ипотека Съгласно  Тарифата на банката
Други условия

Възрастта на кредитоискателя не трябва да надвишава 65 г. за срока на договора за кредит.

Допълнителнителна информация

Информационен формуляр

Как да кандидатствате за жилищен кредит "Нов дом"?

 

Необходими документи за клиенти с доходи от трудов договор:

 
Необходими документи за клиенти с доходи от бизнес:

 • Попълнено  Искане за кредит на физическо лице;
 • Документи, свързани с дейността на фирмата, представени след съгласуване със служител на банката;
 • Документи за имота, който ще послужи за обезпечение (нотариален акт, предварителен договор - ако има сключен).

Всяко искане за кредит се разглежда индивидуално, като по преценка на служител на банката могат да бъдат изискани и други документи.

Размер на кредита

50 000 евро

Срок на кредита 12 години
Годишен лихвен процент при превод на работна заплата в банката минимум 3.00%, състоящ се от 6-месечен EURIBOR и надбавка в размер на 2.50% 
Месечна вноска за първите 6 месеца 414.95 евро
Общо дължима сума (главница, лихви и такси) 60 796.88 евро* 
Годишен процент на разходите (ГПР) 3.42%*

 

* С включени всички дължими такси и комисиони по кредита (такса за разглеждане на искане за кредитна сделка, такса за оценка и преоценка на обезпечение (апартамент), годишна такса за застраховка „Имущество”, такси за изготвяне на документи, свързани с учредяване/заличаване на ипотека, месечна такса за обслужване на сметката, както и такса за нейното откриване).