procredit bulgarian logo

Сметка FlexSave

Сметка FlexSave

Сметка FlexSave Ви дава възможност да управлявате своите средства по-ефективно чрез Вашата разплащателна сметка и интернет банкиране. 

Средствата по сметка FlexSave предоставят допълнителна сигурност, могат да бъдат използвани за планирани бъдещи инвестиции или при извънредни нужди. 

Характеристики

  • Сметката се открива заедно с разплащателна сметка в съответната валута;
  • Лихва - съгласно Лихвен бюлетин за депозити и сметки
  • Валута - BGN и EUR;
  • Минимално салдо - не се изисква;
  • Срочност - безсрочна;
  • Банкови такси - без такси за откриване и месечно обслужване.

Предимства:

  • Получавате гъвкавост при необходимост от средствата;
  • Възможност за неограничени трансакции между Вашата разплащателна сметка и сметка FlexSave;
  • Управлявате финансите си дистанционно и сигурно, посредством електронно банкиране.

Ако сте клиент с активна регистрация в електронното банкиране на ПроКредит Банк, можете да откриете самостоятелно Вашата FlexSave сметка чрез ProB@nking сега.

*Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките