procredit bulgarian logo

Защита при плащане в интернет

Защита при плащане в интернет

Защита при плащане в интернет

Услугата 3D секретен код при плащане в интернет предлага по-сигурна среда по време на онлайн пазаруване. Всички карти, издавани от ПроКредит Банк (България) ЕАД, участват в програмата VISA Secure. 

В случай, че интернет търговецът участва в програмата VISA Secure, то на страницата, където се изисква въвеждането на информацията за плащане следва да е поставено логото на програмата. При тези търговци сайтът задължително ще изиска въвеждането на 3D пароли.

За търговци, които не участват в програмата, сайтът няма да изиска въвеждането на допълнителната парола. Всички банкови карти, издадени от ПроКредит Бак (Българя) ЕАД, са регистрирани автоматично в програмата VISA Secure.

 

 

Параметри

Предназначена за

Всички карти издавани от ПроКредит Банк (България) ЕАД

Парола

 

Плащанията се потвърждават с две пароли:

- Статична (постоянна) – може да се дефинира от картодържателя;
- Динамична (еднократна)- изпраща се на SMS и важи за конкретно плащане.

Цел

 

Допълнително средство за идентификация и защита при плащане при интернет търговци, участващи в програмата VISA Secure. 

Такси

 

съгласно Тарифата на банката 

Регистрация и пароли за сигурност

Съгласно изисквания на европейска платежна директива PSD2, ПроКредит Банк (България) ЕАД въвежда за своите клиенти използването на два елемента за идентификация на картодържателя – статична (постоянна) парола и динамична (еднократна) парола.

Статичната парола се създава служебно и се предоставя в плика с ПИН.
Динамичната парола се изпраща на SMS и важи за конкретно онлайн плащане.

Статична парола:

Всички карти се издават със статична парола, която се предоставя в плик заедно с ПИН кода. Същата може да се използва директно за потвърждаване на плащане в интернет. При желание на клиента, паролата може да се промени по всяко време, посещавайки следния линк, като се следват стъпките от екрана: 

1-ви екран:

Въвежда се пълен номер на картата и се натиска бутон „Продължи“

2-ри екран:

С прехвърлянето на втора страница, автоматично се изпраща SMS с динамична (еднократна) парола от 6 цифри на регистрираният в банката мобилен телефон.
Паролите се въвеждат съгласно указанията по-долу и се натиска бутон „Продължи“.

 

3-ти екран:

Създава се собствена статична парола. Паролата трябва да е с дължина минимум 6 знака. Допустимо е да са от един вид, например само цифри.
Създадената постоянна статична парола се потвърждава се отново;
Избира се удобен език от менюто;
Въвежда се лично съобщение. То персонализира страницата и ще се показва винаги при интернет плащания на легитимни сайтове;
Натиска се на бутон „Запази“.

 

Ако въвеждането на потребителските данни е коректно, на екрана ще се покаже следното съобщение:


Динамична парола:

Динамичната парола е еднократна и се изпраща на мобилен телефон регистриран в банката. Паролата се съдържа от 6 цифри. Телефонът за получаване не динамична парола може да се промени по всяко време използвайки системата Интернет банкиране.

Често задавани въпроси: 

Въпрос: Какво е 3D парола?
Отговор: Съгласно изисквания свързани с европейска платежна директива е необходимо всички плащания в интернет да се потвърждават с два фактора – статична и динамична парола. Паролите представляват допълнителна защита при плащане в интернет, като се наричат с общо наименование 3D парола. 

Въпрос: Може ли да плащам без никакви пароли?
Отговор: Всички карти издадени от ПроКредит Банк участват в програмата Visa Secure. В случай че търговеца при който се извършва плащането също участва в програмата, то тогава ще бъде задължително изискано плащането да бъде потвърдено с двете пароли. Има търговци, които не участват в програма Visa Secure и съответно няма да бъде необходимо транзакцията да се потвърди с допълнителните пароли за сигурност.

Въпрос: Какво ще стане, ако не сменя статична парола от ПИН плика?
Отговор: Генерираната статична парола позволява плащане с карта в интернет и не е задължително да бъде променена. Ако решите да я смените, можете да го направите тук.

Въпрос: 3D паролата ПИН кода на картата ли е?
Отговор: Статичната парола е различна от ПИН кода на картата. Статичната парола служи за потвърждаване на плащания в интернет, а ПИН кодът служи за потвърждаване на плащания извършвани най-често на АТМ или ПОС устройство.

Въпрос: Какво трябва да съдържа статичната парола?
Отговор: Статичната парола трябва да съдържа минимум 8 знака, латинска буква, цифра, специален символ.   

Въпрос: На екрана за създаване на нова парола се изисква за въвеждане „лично съобщение“. За какво се използва?
Отговор: Личното съобщение, което се създава следва да се показва винаги на последната страница за плащането, където се въвеждат и двете пароли. Наличието на това съобщение гарантира, че страницата, на която си въвеждате паролите е легитимна.

Въпрос: Какво ще стане, ако сменя статичната парола и я забравя?
Отговор: В случай, че забравите статичната си парола, можете да подадете заявка за нова такава през профила Ви в Интернет Банкиране. Банката ще Ви предостави временна служебна парола, която е с валидност 24 часа, и ще Ви осигури достъп до линка, чрез който да я замените със своя нова статична парола.

Въпрос: Какво ще стане, ако си въведа грешно паролата и/или си блокирам картата?
Отговор: Всяка една от двете пароли може да се въведе грешно максимум 3 пъти, след което картата автоматично се блокира за такъв тип плащания в интернет. За да се деблокира следва да подадете искане през профилът Ви в Интернет Банкиране.