Искане за кредит - физически лица


Уважаеми клиенти, моля попълнете въпросите по-долу, които ще ни помогнат да Ви насочим към конкретен кредитен продукт!
Полетата със * са задължителни

Данни за кредитоискателя  
Име, Презиме, Фамилия:   *
Моля, попълвайте данните на кирилица

ЕГН/ЛНЧ:  
*

Адрес:  
*

Град:  
*

Тел.:  
* Моля въведете само цифри.

Тел.:  

E-mail:  
*
 

На този e-mail, ще бъдат изпратени инструкции, за да потвърдите искането за кредит.

 
Тип:   *

Размер:  
*

Валута:  
*

Срок:  
  мес. *


Обща информация за кредитоискателя

 
Източник на доход:   *
От къде научихте за ПроКредит Банк:
Обслужващ клон:   *Уважаеми клиенти, моля при посещението Ви в Банката да носите със себе си следните документи:

1. Лична карта на кредитоискателя.
2. Трудов договор и допълнително споразумение към него.
3. Декларация от работодател (декларация може да изтеглите от тук).
4. (Копие от) нотариален акт / предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, необходими само при кандидатстване за жилищен кредит.
5. Лична карта, трудов договор и формуляр за поръчител според изискванията на Банката за съответния вид кредит (формуляр за поръчител може да изтеглите от тук).

Декларирам, че съм предоставил доброволно информация за себе си и съм съгласен ПроКредит Банк (България) АД да обработва и предостави моите лични данни по начина, посочен в Закона за защита на личните данни.

ПроКредит Банк ( България) АД декларира, че всяка информация, предоставена от клиента, ще бъде използвана строго конфиденциално и само за вземане на решение по искането за кредит.

Дата: 22-02-2018