Искане за кредит - за фирми


Уважаеми клиенти, моля попълнете въпросите по-долу и ние ще се свържем с Вас.
Полетата със * са задължителни


Данни за фирмата - кредитоискател

 
Наименование:   * Моля, попълвайте данните на кирилица

Седалище и адрес:  
*

Град:  
*

БУЛСТАТ/ЕИК: 
*

Тел.:  
* Моля въведете само цифри.

Тел.:  

E-mail:  
*
 

На този e-mail, ще бъдат изпратени инструкции за да потвърдите искането за кредит.

Лице за контакт във фирмата
 

Име, Презиме, Фамилия:  
*

ЕГН/ЛНЧ:  
*

Адрес:  
*

Град:  
*

Тел.:  
* Моля въведете само цифри.

Тел.:  
 
Цел:   *

Размер:  
*

Валута:  
*

Срок:  
  мес. *


Обща информация за кредитоискателя

 
От къде научихте за ПроКредит Банк: 
В кой клон бихте искали да бъдете обслужен:   *


Уважаеми клиенти моля при посещението Ви в Банката да носите със себе си следните документи:

  1. Лична карта.
  2. Решение за регистрация на фирмата, Булстат/ЕИК.
  3. Устав (учредителен договор) на дружеството, ако има такъв.
  4. Данъчна декларация и отчети към нея на фирмата-кредитоискател за последната отчетна година.
  5. Документи, даващи информация за обезпечението.

В процеса на анализа Кредитния експерт може да поиска и други документи.

Декларирам, че съм предоставил доброволно информация за себе си и съм съгласен ПроКредит Банк (България) АД да обработва и предостави моите лични данни по начина, посочен в Закона за защита на личните данни.

ПроКредит Банк ( България) АД декларира, че всяка информация, предоставена от клиента, ще бъде използвана строго конфиденциално и само за вземане на решение по искането за кредит.

Дата: 17-03-2018