Искане за кредит - за фирми


Уважаеми клиенти, моля попълнете въпросите по-долу и ние ще се свържем с Вас.
Полетата със * са задължителни


Данни за фирмата - кредитоискател

 
Наименование:   * Моля, попълвайте данните на кирилица

Седалище и адрес:  
*

Град:  
*

БУЛСТАТ/ЕИК: 
*

Тел.:  
* Моля въведете само цифри.

E-mail:  
*
 

На този e-mail, ще бъдат изпратени инструкции за да потвърдите искането за кредит.

Лице за контакт във фирмата
 

Име, Презиме, Фамилия:  
*

ЕГН/ЛНЧ:  
*

Адрес:  
*

Град:  
*

Тел.:  
* Моля въведете само цифри.
 
Цел:   *

Размер:  
*

Валута:  
*

Срок:  
  мес. *


Обща информация за кредитоискателя

 
От къде научихте за ПроКредит Банк: 


Уважаеми клиенти, имайте предвид, че на последващ етап ще е необходимо да представите:

  1. Лична карта на собственика на бизнеса.
  2. Данъчна декларация и отчети към нея на фирмата-кредитоискател за последната отчетна година.
  3. Документи, даващи информация за обезпечението.

Декларирам, че съм предоставил доброволно информация за себе си и съм съгласен ПроКредит Банк (България) ЕАД да обработва и предостави моите лични данни по начина, посочен в Закона за защита на личните данни.

ПроКредит Банк ( България) ЕАД декларира, че всяка информация, предоставена от клиента, ще бъде използвана строго конфиденциално и само за вземане на решение по искането за кредит.

Дата: 21-01-2019