Зона за самообслужване

Зоните за самообслужване предоставят възможност на нашите клиенти да осъществяват най-често използваните банкови услуги по всяко време - дори и в извън работното време на банката.

Зоните разполагат с набор от автоматизирани машини, които позволяват на клиентите да теглят и внасят суми от своите сметки, да извършват електронни плащания и да се свързват с Контактния ни център. Зоните могат да бъдат използвани както от физически лица, така и от представители на бизнеса.

Зоните за самообслужване са отворени - 24 часа и 7 дни в седмицата, като достъпът до тях се осигурява посредством банкова карта.

Повече информация и стъпки за употреба може да видите на страниците на всяка отделна услуга.