Красимир Иванов, Производител на мебели за баня

Красимир Иванов, Производител на мебели за баня

Красимир Иванов (44 г.) започва бизнеса си с внос на плочки и мебели за баня преди 17 години. Неговата компания е първата в България, която се занимава с внос на оборудване за баня. Постепенно, той започва сам да произвежда собствени мебели за баня под марката АМИК 94, ставайки по този начин един от първите производители на този вид продукти в страната.

Макар че г-н Иванов разполага с екип от 15 души през 1996 г., трудно намира хора с необходимите умения и опит за произвеждането на този вид мебели. По тази причина започва да инвестира в обучението на персонала си от самото начало и не след дълго развива висококвалифициран екип. С разрастването на бизнеса, той започва да инвестира и в производствени съоръжения и в закупуването на оборудване, което го довежда до ПроКредит Банк: през 2004 г. кандидатства за кредит от 15 000 евро за закупуването на ново оборудване. Вече е изминало много време откакто той е изплатил кредита и сега държи всичките си фирмени сметки в банката, чрез която получава почти всички плащания. Използва също така и преимуществата на овърдрафта.

„Това е банката с най-привлекателен вид. Преди всичко, персоналът е млад и разумен. В някои други банки ти създават впечатлението, че си незначителен и че те са велика институция. Трудно е човек да прави бизнес на такива места. В ПроКредит Банк е различно. Тук хората са много общителни и отворени."

В началото на кризата през 2008 г. компанията е усетила спад в търсенето и г-н Иванов решава донякъде да реорганизира бизнеса си, премествайки фокуса върху износа. Също така намалява и персонала и преосмисля концепцията си за производство и продажби. Първото нещо, което стартира е линия от по-престижни продукти в смисъла на дизайн и качество. След това въвежда новата концепция за „максимално удовлетворение на клиента" в продажбите, което подобрява оборота. Компанията в момента дава работа на 65 души и наема нов персонал, тъй като продажбите започват да се покачват.

Г-н Иванов е доволен, че неговата банка го е подкрепяла в процеса.

„ПроКредит Банк е моята банка, защото „диша" с мен. Знам, че когато имам бизнес идея или имам нужда от средства, там е мястото, където мога да срещна подкрепа. Имам усещането, че познавам всички в банката и че всички ме познават, от личния ми Експерт Връзки с клиенти до Изпълнителния директор."