Сметки и плащания

Сметки

ПроКредит Банк предлага фирмени сметки с ясни параметри и прозрачни условия. Те позволяват на предприятията да извършват надеждни разплащания с контрагенти чрез сигурни банкови операции или да заделят средства при стабилна доходност. 

Разплащателна сметка 

Разплащателната сметка е подходяща за ежедневни операции, извършване и получаване на регулярни плащания/преводи в страната и чужбина. 

Сметка FlexSave

Сметка FlexSave Ви дава възможност да управлявате своите средства по-ефективно, само посредством Вашата разплащателна сметка и интернет банкиране.

Депозитна сметка

Когато сте сигурни, че няма да се нуждаете от Вашите спестявания за определен период, най-подходящото решение за Вас е Стандартният срочен депозит. 

За сметки и плащания

ПроКредит Банк предлага модерно и гъвкаво банково обслужване за юридически лица. Банката използва система за електронно банкиране - ProB@nking, чрез която можете да управлявате Вашите средства сигурно от всяко място и по всяко време.

Банкови плащания

ПроКредит Банк използва система за електронно банкиране - ProB@nking, чрез която можете да управлявате Вашите средства сигурно от всяко място и по всяко време. 

SWIFT код на ПроКредит Банк (България) ЕАД: PRCBBGSF

 

Преводи в лева

Извършват се на територията на страната.

Преводи във валута

Извършват се както на територията на страната, така и към чужбина.