Уведомления

Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица считано от 01.06.2022 г.

19.05.2022
Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица считано от 01.06.2022 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим за следните промени в Тарифите за физически и юридически лица на ПроКредит Банк (България) ЕАД:

Считано от 01.06.2022 г.:
I. Операции с пари в брой

1. Инкасо услуга (вноска и теглене на средства):
• Договор за инкасо - BGN 720 годишна такса, включваща съответния брой инкаса с единична цена BGN 60, приложима за всяко инкасо след изчерпване на годишната такса;
• Договор за еднократно инкасо – BGN 150.

Считано от 19.07.2022 г.:
II. Операции с пари в брой

1. В 24/7 зоните за самообслужване за физически и юридически лица:
• Внасяне в брой - 0,40% (мин. BGN 3);
• Теглене в брой – 0,60% (мин. BGN 3);

2. Трансакции с дебитна карта за Активна/Зелена сметка на физическо лице:
• Вноски в 24/7 зоните за самообслужване - 0,40% (мин. BGN 3) за горницата над BGN 2 000;
• Теглене от АТМ на Банката - 0,60% (мин. BGN 3) за горницата над BGN 2 000;

3. Тегления и вноски с Трансакционна сметка на физическо лице:
• Теглене на АТМ на Банката до BGN 2 000 – BGN 1 на трансакция;
• Теглене на АТМ на Банката над BGN 2 000 - BGN 1 на трансакция + 0,60% (мин. BGN 3) за горницата над BGN 2 000;
• Вноски в 24/7 зоните за самообслужване до BGN 2 000 – BGN 1 на трансакция;
• Вноски в 24/7 зоните за самообслужване над BGN 2 000 – BGN 1 на трансакция + 0,40% (мин. BGN 3) за горницата над BGN 2 000;

III. Такси по кредитни сделки

1. Такса за Изготвяне на документи за учредяване на ипотека за юридически лица:
• До BGN 500 000 – BGN 200
• BGN 500 001 – 3 000 000 - BGN 500
• Над BGN 3 000 001 – BGN 800

2. Такса за Изготвяне на документи за учредяване и вписване на особен залог за юридически лица – BGN 200

3. Такса за оценка на обезпечения
• Апартамент – BGN 290
• Къща/Офис/Търговски обект – BGN 450
• Производствен обект – BGN 800
• Парцел – BGN 320
• Земеделска земя до 50 парцела – BGN 750
• Земеделска земя над 50 парцела – BGN 1 800
• Движим актив 1 брой – BGN 300
• Движими активи 2 - 5 броя – BGN 600
• Движими активи над 5 броя – BGN 1 100
• Движими активи над 20 броя – BGN 2 400
• Административен/Производствен/Търговски комплекс с РЗП до 5 000 м² – BGN 2 400
• Административен/Производствен/Търговски комплекс с РЗП над 5 001 м² – BGN 4 800
• Предприятие - 0,15% от балансовата стойност, макс. BGN 7 500

IV. Карти

1. Доставка на карта или ПИН на адрес в страната/промяна на адрес (3 работни дни) – BGN 10
Повече информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

С уважение,
ПроКредит Банк (България) ЕАД