procredit bulgarian logo

Уведомления

Промяна в Тарифата за Физически лица и Общите условия за платежни услуги

01.11.2017

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че влизат в сила следните промени в Тарифата за Физически лица, Лихвен бюлетин и Общи условия за платежни услуги:

 

1. Въвежда се нова разплащателна сметка за физически лица, считано от 01.11.2017:

     Активна разплащателна сметка, със следните параметри:

       Минимално салдо – не се изисква
       Месечна такса за обслужване - BGN 8, включва:

          Дебитна карта Visa
          Спестовна сметка FlexSave
          Интернет банкиране
          Безплатен и неограничен брой:

                       - вътрешно банкови преводи през Интернет банкиране
                       - междубанкови преводи в национална валута през Интернет банкиране
                       - фиксирани преводи и преводи за битови сметки
                       - вноски и тегления на АТМ на ПроКредит до BGN 2 000
                       - плащания на ПОС в страната и чужбина и в интернет
                       - СМС известия

          Безплатни тегления на АТМ на друга банка – до 3 броя месечно  

 

2 . Преустановява се предлагането на стандартна разплащателна сметка за физически лица, считано от 01.11.2017г.

3. Всички текущи клиенти могат да заявят преоформяне на разплащателната си сметка в активна през своето интернет банкиране (документ „Искане“ от меню Други услуги) или на следния имейл адрес: probanking@procreditbank.bg.

4. След 01.01.2018г. всички стандартни разплащателни сметки на физически лица ще бъдат трансформирани в Активни разплащателни сметки.

5. За клиенти със срочни депозити и без разплащателна сметка, след 01.01.2018г. и при настъпване на падеж, депозираните средства ще започнат да се олихвяват с лихвен процент 0%.

6. За клиенти със сметки FlexSave и без разплащателна сметка, след 01.01.2018г., депозираните средства ще започнат да се олихвяват с лихвен процент 0%.

7. Считано от 01.01.2018г, предпоставка за поддържане на депозитни сметки в щатски долари е наличието на разплащателна сметка в щатски долари.

8. Бихме искали да напомним на всички титуляри на депозитни сметки /сметки FlexSave, че разпореждането със средства по тях се извършва само посредством разплащателна сметка.

 

Подробна информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД