Уведомления

Промени в Тарифите и Лихвен бюлетин от 1 юни 2021 г.

31.05.2021
Промени в Тарифите и Лихвен бюлетин от 1 юни 2021 г.

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим за следните промени в Тарифите и Лихвения бюлетин, които влизат в сила:

 

    I.   Тарифа за Юридически лица

      1. Считано от 01.06.2021 г. се променя таксата за съхранение на парични средства, както следва:

  • Такса за съхранение на парични средства с общо дневно салдо по разплащателни и FlexSave сметки над BGN 1 млн. - 0.7% годишно (дължи се дневно върху сумата на превишението).

 

   II.   Тарифа за Физически лица

      1. Променят се условията по Нова Пасивна сметка, считано от 01.08.2021 за съществуващи и нови клиенти:

  • Теглене от АТМ на други банки в страната и в страни в ЕИП - BGN 1,50.
  • 3 броя безплатни АТМ трансакции на други банки в страната – не се предлага.

     

      2. Считано от 01.08.2021 г. се въвежда такса за съхранение на парични средства, както следва:

  • Такса за съхранение на парични средства с общо дневно салдо по разплащателни и FlexSave сметки над BGN 3 млн. – 0.7% годишно (дължи се върху сумата на превишението).

 

    III.    Лихвен бюлетин за Физически лица

          Считано от 1.08.2021 г. се въвеждат следните промени:

          1. Сметка FlexSave:

          Променя се лихвата на годишна база на 0.02% в съответната валута.

          2. Срочен депозит

         Лихвите по срочни депозити се променят, както следва:

ВалутаМинимално салдо12 месеца24 месеца36 месеца
BGN/EUR/USD5 0000,05%0,10%0,15%

 

За съществуващи срочни депозити промяната влиза в сила от датата на първия падеж след 01.08.2021 г.

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД