procredit bulgarian logo

Уведомления

Промени в Лихвените бюлетини за Физически и Юридически лица, считано от 01.06.2023 г.

29.05.2023
Уведомление

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим за следните промени в Лихвените бюлетини за Физически и Юридически лица на ПроКредит Банк (България) ЕАД, които влизат в сила от 01/06/2023:

  I. Физически лица

  1. Сметка FlexSave

Лихвата на годишна база се променя на 0,45% в съответната валута.

  1. Срочен депозит

Лихвите по нови/договорени след 01/06/2023 срочни депозити се променят, както следва:

Валута

Минимално салдо

6 месеца

12 месеца

24 месеца

36 месеца

BGN/EUR/USD

BGN 10 000

EUR/USD 5 000

1,00%

1,25%

1,50%

1,75%

За текущи срочни депозити промяната влиза в сила на датата на следващ падеж след 01/06/2023. Депозитите, които падежират след 01/06/2023 и са под съответните минимални суми, се прекратяват на падеж и спират да се олихвяват.

  II. Юридически лица

  1. Сметка FlexSave

Лихвата на годишна база се променя на 0,15% в съответната валута.

  1. Срочен депозит

Лихвите по нови/договорени след 01/06/2023 срочни депозити се променят, както следва:  

Валута

Минимално салдо

3 месеца

6 месеца

12 месеца

BGN/EUR/USD

BGN 100 000

EUR/USD 50 000

0,25%

0,50%

0,75%

 За текущи срочни депозити промяната влиза в сила на датата на следващ падеж след 01/06/2023. Депозитите, които падежират след 01/06/2023 и са под съответните минимални суми, се прекратяват на падеж и спират да се олихвяват.

Повече информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД