procredit bulgarian logo

Уведомления

Лихви по кредитни сделки, считано от 01.09.2023 г.

28.08.2023
Уведомление

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви информираме, че считано от 01.09.2023, г. ПроКредит Банк (България) ЕАД, ще формира лихвения процент по всеки нов договор за кредит с 3-месечен EURIBOR плюс надбавка. От 01.09.2023 г. Банката ще приема за референтна стойност на 3-месечен EURIBOR 2,25%.

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД