procredit bulgarian logo

Уведомления

Лихви по кредитни сделки, считано от 01.06.2023 г.

29.05.2023
Уведомление

Уважаеми клиенти,

С настоящото Ви информираме, че съгласно Решение на Управителния Съвет на ПроКредит Банк (България) ЕАД от 01.06.2023 г., при определяне на лихвения процент по всеки договор за кредит, банката ще приема за референтна стойност на 6-месечен EURIBOR 2,25%.

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД