procredit bulgarian logo

Сега е моментът бизнесът да се обърне към зелените технологии

Сега е моментът бизнесът да се обърне към зелените технологии

Сега е моментът бизнесът да се обърне към зелените технологии

Г-жо Минева, какво представлява  ESG политиката и зелените технологии и може ли в турбулентни макроикономически времена, бизнесът да мисли и за тях?

ESG отчита въздействието на компаниите върху природната и социална среда, както и качеството на корпоративното управление.  С въвеждането на „Зелената сделка“ на Европейския съюз, ESG става все по-полярна дума, но често звучи по-скоро абстрактно и като нещо далечно, което предстои да се случи. Това обаче съвсем не е така. ESG носи със себе си конкретика в действията и поети ангажименти. Най-голямата заложена цел е превръщането на Европа в първия климатично неутрален континент до 2050 г., което да осигури запазването на природата, биоразнообразието и нормалното съществуване на хората.

Поради тази причина, глобално ESG поставя акцент върху климатичните промени, защото положителните изменения в тях се случват най-бавно, а отрицателните последствия са най-мащабни. Дори и днес примерите са много – пожарите във Франция, наводненията в Пакистан, наводненията в България, сушата в Италия … Списъкът, за съжаление, може да бъде доста дълъг.

ESG политиката ни провокира да мислим по-отговорно в дългосрочен план. Бих казала, че точно сега е моментът, в който бизнесът трябва да се обърне към зелените технологии, тъй като те осигуряват ресурсната му независимост и повишават рентабилността му.

Макроикономическата конюнктура в момента е динамична, но тя има значение в краткосрочен и средносрочен план. ESG политиката и зелените технологии са поглед в бъдещето. Подобряват средата и конкурентоспособността на бизнеса, създават стабилен модел за работа, който пести ресурси, внедрява иновации и не на последно място –опазва околната среда.

 

Как банковият сектор участва в развитието на зелената политика в България и как тя се отразява на пазара на финансовите услуги?

Банките са проводник на зелената политика, тъй като, за да се развива бизнесът се нуждае от финансов партньор. Ще споделя повече от опита ни в ПроКредит Банк.

За нас темата за зелените технологии, отговорното отношение към природата и социалната среда не са новост.  Тази посока навлиза в работата ни още през 2006 г. с първите финансирания за енергийна ефективност, a през 2011 г. е представена Системата за управление на околната среда, състояща се от три стълба.

Първият стълб е свързан с отпечатъка, който оставяме в околната среда чрез собствената си дейност.

Вторият стълб отразява влиянието върху природната и социална среда посредством нашите клиенти.

Третият стълб е насочен към природосъобразността на  продуктите и услугите, които създаваме.

Всеки един от тези елементи има своята тежест върху екологичния и социален живот, но най-мащабно влиянието се усеща чрез втория стълб от Системата за управление на околната среда.

В ПроКредит Банк екологичната и социална оценка на бизнеса са част от цялостния процес на финансиране. Имаме изключващ списък от дейности, които не финансираме, защото дейността им оказва отрицателно влияние върху околната среда. Отделяме специално внимание и на   социалния елемент от дейността на компанията – спазени ли са всички изисквания за работно време и безопасни условия на труд, социално осигуряване на служителите, равноправно отношение на работното място  и др.

Не са рядко и случаите, когато отказваме да финансираме компания не поради лоши финансови показатели, а поради лоша екологична и социална оценка. Затова, Банките са инструмент за подобряване на средата.

Настоящите ESG изисквания са част от нашата работа повече от десет години. Чрез дейността си Банката създава модел за подражание, който бизнесът и обществото могат да интегрират и последват.

 

Ще се затрудни ли достъпът до финансиране в следствие на ESG политиките и ще се промени ли цената за финансовия ресурс?

Към момента Европейското законодателство задължава само големите компании да публикуват ESG оценка. През 2023 г. регулаторната рамка разширява обхвата си и ще задължи всички компании, които търгуват на борсите да публикуват оценка на екологичния риск, а до 2026 г. се планира това да се случи и за малките и средни предприятия. В този смисъл тежестта на екологичната оценка става все по-важна и предприятията ще трябва да развиват все повече устойчиви практики в своите бизнес модели. В бъдеще достъпът до финансиране ще зависи и от ESG оценката на компанията. В момента европейското законодателство работи в посока за унифициране на критериите и начина на оповестяване на тази оценка, за да се създаде ефективен модел на отчитане и събиране на данни.

Критериите за ESG оценка на бизнеса до голяма степен вече са навлезли в процеса на финансиране  при банките в следствие на изискванията на европейските програми, които осигуряват ресурс. За компании, които имат висока екологична оценка, условията са облекчени. Целта е предприемачите да поставят приоритет на екологичното развитие на своя бизнес.

 

Защо е важно бизнесът да инвестира в зелени технологии и бихте ли дали примери за такива от Вашата практика?

Те създават устойчив модел на работа, който осигурява независимост и предвидимост в средата. Намаляват производствените разходи, повишават конкурентоспособността, рентабилността на компаниите, създават благоприятна работна атмосфера. Допълнение е положителният ефект върху околната среда.

Бизнесът става по-зелен чрез инвестиции в енергийно-ефективно оборудване и висок енергиен клас производствени технологии, дигитализация на процесите, изграждане на собствени фотоволтаични централи, инвестиции в електрически автопарк, създаване на условия за развитие на кръгова икономика, иновативно земеделие и др. Примерите са  различни, но безспорно все повече са тези, които ни водят към зеленото бъдеще.  Макроикономическата обстановка в момента може да бъде само катализатор за подобен тип инвестиции. Стараем се да дадем експертно мнение на нашите клиенти и да им обясним какви ще бъдат ползите за тях в дългосрочен план.

Хидрополна оранжерия от затворен тип за земеделско производство
Хидрополна оранжерия от затворен тип за земеделско производство