procredit bulgarian logo

Най-големият капитал на всеки бизнес са хората

Най-големият капитал на всеки бизнес са хората

Най-големият капитал на всеки бизнес са хората

Интервю с г-н Петър Славов, Председател на Надзорния съвет на ПроКредит Банк в списание "300 Бизнес лидери в България"

 

Г-н Славов, с повече от 20 години опит като основател и част от мениджмънта на ПроКредит Банк, какво означава за Вас да си мениджър и лидер в една организация?

Да си мениджър, не винаги означава да си лидер, както и обратното, но да приемем, че в общия случай, понятията съвпадат.
Лидерството, независимо на кое ниво в компаниите е, винаги е било и ще бъде преди всичко отговорност.
Лидерът или мениджърът е натоварен с най-високата отговорност да избере посоката , както и да поведе хората към нея. Често лидерският стол изглежда привлекателен, но всеки, който го заема трябва да осъзнава важността на своите ангажименти и преди всичко - да обмисли добре примерът, който дава, както и резултатите от своите решения. Отговорността е това, което свързва думите с действията.


Кое, според Вас, е най-трудното умение за всеки мениджър?

Не бих казал най-трудното, но определено едно най-важните, е умението за работа с хората в организацията. Истинският мениджър, според мен, се изгражда чрез работата си с хората.
Всички ние като човешки същества изпитваме емоции и те правят работните взаимоотношения наситени с казуси. От друга страна решаването на работните ситуации често изисква безпристрастност, прагматизъм и далновидност, които не винаги са приети с удовлетворение от всички. И точно тук е най-важното умение, което всеки истински лидер трябва да притежава – да опознае силните страни на своите хора и да се фокусира върху тях, така че да може да ги мотивира да дават най-доброто от себе си във всяка ситуация. Всеки човек с добри лидерски умения, трябва да знае как да накара хората си да осъществяват с желание неговите решения. Нещо повече – хората трябва да са уверени, че именно тези решения са най-правилните.


Какви са най-големите проблеми в момента на пазара на труда в България, които оказват влияние на компаниите?

В момента се намираме в едни от най-ниските нива на безработица у нас и въпреки това българският бизнес изпитва истински глад за кадри. Причините според мен са две основни – демографски, които се изразяват в застаряващата структура на населението и образователни – липсата на връзка между бизнеса и образованието.
И на двете няма бързо решение – в краткосрочен и средносрочен план мениджърите ще продължават да изпитват недостиг на персонал, което пък обръща пазара на труда – вместо работодателите да избират, търсещите работа ще доминират в ситуацията.


А в дългосрочен? Как трябва да реагират предприемачите и инвеститорите, така че да подсигурят развитието на бизнеса си в България?

Всяка трудна ситуация действа трансформиращо на бизнеса и го кара да търси решения. Според мен те са в иновацията на производствените процеси и в преквалификацията на служителите.
Иновациите помагат на бизнеса да изчисти неефективността в цялостната организация, както и да подобри производителността си, което като краен резултат повишава конкурентоспособността му.
Преквалификацията на служителите повишава знанията и ангажираността им с организацията и помага да се реализират като специалисти по-добре в бъдеще.
Трета възможност е отварянето на трудовия пазар към страни с по-слабо развити икономики, които биха допринесли със свежа работна сила в България. Тук обаче съществува важният проблем с интеграцията, преодоляването на езиковата бариера и културните различия.
Като цяло въпросът с работната сила е сложен и изисква едновременни действия в много и различни сфери – социална, образователна, икономическа. Докато не се осигури цялостна стратегия за развитие, всички решения ще са краткосрочни и ще решават резултатите, а не причината.


Коя дейност трябва да е приоритетна в началния етап на развитие на една компания?

Най-големият капитал на всеки бизнес са хората и всеки мениджър се нуждае от знаещи и можещи хора, които да му помогната в реализацията на идеите му. Качествените служители осигуряват и необходимата маса от критично мислене, провокираща го той самият да търси нови и по-ефективни решения.
Всеки мениджър трябва да има своя отговор на този въпрос в зависимост от приоритетите на бизнеса си. Мога да споделя опита на ПроКредит Банк като международна институция. През 2017 г. открихме клона си в Гърция с ясно заявени намерения да се развиваме дългосрочно. Започнахме по начина, по който винаги сме го правили – първите няколко години започнахме с налагането на нашия модел на работа. Той е свързан първо с много сериозен фокус върху обучението на персонала. Всички колеги, които наехме по онова време в Гърция, изпратихме на задълбочено двугодишно обучение в България и в другите страни от ПроКредит групата, където имаме дейност. За някои наши партньори и дори конкуренти, които не ни познаваха добре тогава, това беше буквално време на нищоправене – без реални банкови транзакции и операции. Но всъщност стабилното обучение на персонала е част от нашето виждане за съвременен начин за банкиране и финансиране на малък и среден бизнес. Така в Гърция стартирахме работа през 2017, но реално работим активно там от четири години. Първите ни две години посветихме на две основни неща – да подготвим персонала със задълбочени знания и високо ниво за качество на обслужване и едновременно с това да подготвим пазара с разбирането, че ние сме подходящият партньор на малкия и среден бизнес.
За клиентите е изключително важно дали човекът, който стои срещу тях, разбира от това, което те правят -дали си говорят на един и същи език и дали подходът не е формален – само върху документи- или върху реалната същност на бизнеса. И точно тук е едно от големите ни предимства, което е резултат от целенасоченото обучение на персонала. В бизнес модела на ПроКредит Банк обучението на персонала е от ключово значение. Експертите, когато обслужват – комплексно не само за финансиране, трябва да бъдат достатъчно добре подготвени, за да знаят и разбират какво точно прави това предприятие. Ние се опитваме да разберем в дълбочина как функционира всеки бизнес, преди да решим как точно да се намесим в обслужването. Това е начин на работа, който не се припознава от нашите конкуренти, защото е трудоемък и скъпоструващ с много предварителни инвестиции. А за нас това означава преди всичко и отговорност – преди да предложим на някого нещо, трябва да знаем, да имаме опита и добре да сме анализирали цялата информация. Като посещението при лекар – за да назначи лечение и медикаменти, той трябва първо да ви прегледа. Същият е и процесът при нас. Така се ражда и доверието.
Ние имаме малко на брой клонове, но с много висока концентрация на качеството на работа и висока концентрация на подготовка на персонала.
ПроКредит Банк е банка, която априори и по принцип обича да прави това, което оставя цялостна положителна дълготрайна следа в обществото. За нас чисто търговският, меркантилният интерес, като печалба и възвръщаемост, никога не е бил на първо място. За нас приоритет винаги е бил дали това, което правим, има смисъл – смисъл за икономиката, от там за хората, които са ангажирани в нея, за обществото и околната среда.