Внимание!
Вашият достъп до системата за интернет банкиране на ПроКредит Банк (България) ЕАД е ограничен, поради блокиране на IP адреса Ви от системите ни за сигурност.

Препоръчваме Ви да се обърнете към Вашия интернет доставчик за съдействие или да опитате да достъпите системата от алтернативно устройство с различен IP адрес (мобилен телефон, компютър или таблет).

При нужда от повече информация, можете да се свържете и с нашия Контактен център.

Създаване на заявка (необходима е регистрация):

Блокиран IP адрес

Attention!
Your access to the Internet banking system of ProCredit Bank (Bulgaria) EAD is limited due to blocking your IP address from our security systems.

We would recommend you to contact your Internet Service Provider for assistance or to try to access the system from an alternative device with a different IP address (a mobile phone, personal computer or tablet).

For more information, you can also contact our Contact Centre.

Create a new service request (a registration is required):

Blocked IP address