Владимир Христов Попов - 4 години

16 февруари 2012

Родители сме на малко момченце - Владимир Попов (роден на 12.12. 2007 г., в момента на 4 години и 2 месеца), болно от β-thalassemia major, (Cooley's anemia). Разбрахме за проблема на нашия син когато той беше само на 7 месеца и от тогава се борим с всички сили за неговото излекуване. В България това заболяване все още е причислено към т. нар. „редки болести". За съжаление в нашата страна няма разработена програма за предварителна превенция. Заболяването е лечимо с костно мозъчна трансплантация.

 

През ноември 2009 г проведохме консултация в една от най-успешните клиники в Европа за лечение на този вид анемия - Instituto Mediterraneo de Ematologia, International Center for Transplantation in Thalasemia and Sickle Cell Anemia; Tor Vergata, Рим, Италия. Консултирахме се с ръководителя на клиниката - проф. Гуидо Лукарели. Тогава обсъждахме варианти за трансплантация на костен мозък от чужд донор (при евентуално намиране на такъв в Световната донорна банка) или от майката (по метод, разработен в клиниката - т.нар. „протокол 30"). След като бяхме запознати с възможните рискове за детето стигнахме до извода, че в най-голяма степен рисковете от лечението чрез костномозъчна трансплантация се намаляват при наличие на родствен донор. Тогава обаче не разполагахме с такъв. Фамилните ни изследвания за съвместимост, показха пълна липса на такава между болния ни син и по-голямата ни дъщеря и по 50% съвместимост с бащата и с майката, което е крайно недостатъчно. През м. март, миналата година, се роди третото ни дете - Цветомира, която е напълно съвместима с Влади и може да помогне на болното си братче.

 

След още една консултация с проф. Лукарели през май 2011 г. имаме неговото уверение, че ще поеме лечението на сина ни чрез трансплантация на костен мозък от по-малката му сестра, след като тя навърши 1 година. Според информацията, която получихме от клиниката, сумата необходима за това възлиза на 100 625 евро.

 

До този момент не сме искали и не сме получавали финансова помощ и всички финансови разходи са били за наша сметка. Надяваме се дълбоко да извървим успешно до край пътя, по който сме поели от повече от 3 години. След като стигнахме до тук и вече имаме изключително добър шанс нашето момченце да оздравее напълно и да води нормален живот без ежемесечни кръвопреливания и лекарства, Ви молим за подкрепа.

 

BGN - BG41 PRCB 9230 1039 8991 17 

EUR - BG88 PRCB 9230 1439 8991 11