Видове бизнес кредити

ПроКредит Банк предлага гъвкави кредитни решения в зависимост от спецификите на Вашия бизнес и Вашите бъдещи планове. Ако се нуждаете от оборотни средства или финансиране на конкретна инвестиция, ако искате да можете да избирате между погасяване на равни или сезонни вноски, Експертите Връзки с клиенти ще Ви препоръчат най-подходящото за Вас решение и ще изготвят за Вас индивидуален погасителен план.

Усвояването на кредита е еднократно, а погасяването става съгласно план.

Кредит Зелена инвестиция е нашият начин да подкрепим усилията на малките и средните предприятия за създаване на екологично ориентиран и социално отговорен бизнес.

При периодична нужда от оборотни средства можете да се възползвате от кредитните ни продукти Овърдрафт или Кредитна Линия.

Наясно сме, че селскостопанската работа изисква специален подход, съобразен със сроковете и сезонността на бизнеса.

Кредитите по европейски програми имат за цел да улеснят достъпа на малките и средните предприятия до финансиране, което им дава възможност да повишат своята конкурентоспособност на пазара.

При сключването на дългосрочен рамков договор, ние ще определим лимит, който можете да ползвате в рамките на до 120 месеца, без да ограничаваме кредитните услуги, които ще ползвате за това време.

Ние в ПроКредит Банк считаме, че природата е инвестицията, която си заслужава. По тази причина насърчаваме всички мерки за подобряване на енергийната ефективност както в дома, така и за бизнеса.