Вашите спестявания до 196 000 лв. са гарантирани от Фонд за гарантиране на влоговете в банките