Управление

Надзорен съвет (12.09.2019)

Петър Славов - Председател на Надзорния съвет
Клаус-Петер Цайтингер - Член на Надзорния съвет
Джан Марко Феличе - Член на Надзорния съвет 
Кристиан Крамер - Член на Надзорния съвет 
Кристиан Кистнер - Член на Надзорния съветУправителен съвет

Румяна Тодорова, Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Румяна Тодорoва заема позицията член на Управителния съвет на банката от юли 2006 г. Тя работи в ПроКредит Банк България от основаването на банката през 2001 г. Преди назначението й в Управителния съвет е била управител на клона на банката в гр. Бургас и ръководител отдел Клонова мрежа.

Румяна Тодорова е магистър по Маркетинг и мениджмънт от Университет за национално и световно стопанство в гр. София. Тя е завършила ПроКредит Академията във Фюрт, Германия през 2008 г. 


 

Рени Пейчева, Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Рени Пейчева се присъединява към Управителния съвет на банката от януари 2013 г. В банката работи от самото й създаване като е отговаряла за основни бизнес направления на ниво клонове и ниво централно управление.

Рени Пейчева е завършила Университет за национално и световно стопанство в София, специалност Финанси. През 2008 г. тя завършва и ПроКредит Академията във Фюрт, Германия.

 
 

 

 

 

Иван Дачев, Член на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Иван Дачев е избран за член на Управителния съвет на ПроКредит Банк България от септември 2017 г. През 2002 г. започва работа в ПроКредит Банк на позиция Счетоводител. Mалко след това се пренасочва към екипа отговорен за изграждането и поддържането на направление „Управленска информационна система“ (Management Information System) преминавайки през всички позиции от главен експерт Отчети и анализи до ръководител на отдел Финанси.

Иван Дачев има магистърска степен по специалност Счетоводство и контрол от Университет за национално и световно стопанство. През 2011 г. завършва ПроКредит Академията във Фюрт, Германия.