Ще се забави ли компютърът ми при инсталиране на Trusteer Rapport ?

Софтуерът не влияе на бързината на Вашия компютър. Възникнали проблеми, свързани със забавяне, може да се дължат на софтуерна несъвместимост с Вашата операционна система или браузър, както и при наличие на зловреден софтуер. 

При забавяне или други проблеми, свързани с Trusteer Rapport, моля обръщайте се към Центъра за поддръжка на Trusteer.

Обратно към Защитете банкирането си