Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица

30 март 2018

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че влизат в сила следните промени в Тарифите за Юридически и Физически лица:

 

I.       Юридически лица 

      1.   Считано от 01.04.2018 г. таксата за разглеждане на искане за финансиране, вкл. за документарни операции е 0,10% от исканата сума (мин. BGN 150, макс. BGN 3 000). За кредитна карта таксата е фиксирана в размер на BGN 50.

    2.  Считано от 01.05.2018 г. се променя таксата за издадени преводи към други банки в BGN през интернет банкиране от BGN 0,75 на BGN 1,50 за клиенти, извършили до 19 броя преводи вкл., извършени през предходния месец.

      3.   Считано от 01.05.2018 г. се променя таксата за теглене на АТМ на друга банка в страната от BGN 1 на BGN 2 на трансакция.

  

II.      Физически лица

      1.   Считано от 01.06.2018 г. се променя таксата за теглене на АТМ на друга банка в страната:

  •  за Активна разплащателна сметка над 3 трансакции месечно - от BGN 1 на BGN 2 на трансакция;
  •  за Пасивна разплащателна сметка - от BGN 1 на BGN 2 на трансакция.

 

III.    Считано от 01.06.2018 г. се преустановява предлагането на услугата внасяне на средства чрез „Терминал за внасяне в лева и евро“ в Зоните за самообслужване на банката. 

Всички клиенти на ПроКредит Банк (България) ЕАД могат да продължат да внасят средства чрез „Машина за внасяне“ и „Банкомат за внасяне и теглене“, като при тях идентификацията на вносителя се осъществява посредством банкова карта.

  

Подробна информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД