Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица

16 октомври 2017

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че влизат в сила следните промени в Тарифите за Физически и Юридически лица:

1. Въвежда се Такса за разглеждане на кредитна сделка за Юридически лица в размер на 0,1% от исканата сума, макс. BGN 3 000,  считано от 16.10.2017 г. При отпускане на финансиране Таксата за отпускане се намалява с удържаната Такса за разглеждане на кредитна сделка.

2. Променят се таксите за касови операции по разплащателни сметки на Физически и Юридически лица, извършени от титуляр, считано от 01.01.2018 г., както следва:

  теглене на АТМ на банката в лева и евро:

    • сума до BGN 2 000 / EUR 1 000 - BGN 2 / EUR 1 на транзакция

    • сума от BGN 2 001 / EUR 1 001 до BGN 10 000 / EUR 5 000- BGN 2 / EUR 1+ 0.3% върху горницата над BGN 2 000 / EUR 1 000

  внасяне на лева и валута по разплащателна сметка чрез депозитен сейф, АТМ, машини за внасяне:

    • сума до BGN 2 000 / EUR 1 000– без такса

    • сума от BGN 2 001 / EUR 1 001 до BGN 50 000 / EUR 25 000 - 0.15% върху горницата над BGN 2 000 / EUR 1 000, мин. BGN 3 / EUR 1.50

  внасяне по разплащателна сметка на лева и валута на гише на суми до BGN 10 000 / EUR 5 000 - 0,5%, мин. BGN 30 / EUR 15

  теглене от разплащателна сметка на лева и валута на гише на суми до BGN10 000 / EUR 5 000- 0,75%, мин. BGN 30 / EUR 15

  вноска на монети - 5% върху внесената сума, мин. BGN 10 / EUR 5

 

Подробна информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД