Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица

01 август 2017

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 01.08.2017 г. влизат в сила следните промени в Тарифите за Физически и Юридически лица:

1. Въвежда се услугата Фиксиран автоматичен превод за Платежна сметка за основни операции по смисъла на чл. 73т от ЗПУПС при Физически лица, както следва:

  •  междубанков превод - BGN 0.99
  •  вътрешнобанков превод - BGN 0.49

 

2. Променя се таксата за издаване на банкови гаранции - за тримесечие или част от него, както следва:

  •  до EUR 25 000 евро - EUR 50
  •  над EUR 25 001 евро - 0.20%

 

3. Променят се такса отпускане, такса управление и такса ангажимент при кредитни сделки за Юридически лица на 1.00%.

 

4. Въвежда се такса обработка на рамково споразумение за финансиране за Юридически лица в размер на 0.25%.

 

Подробна информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД