Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица и Общите условия за кредитиране

04 януари 2019

Уважаеми клиенти,

 

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 07.01.2019 г. влизат в сила следните промени в Тарифите за Физически и Юридически лица, и в Общите условия за кредитиране:

1. Променя се Такса за съхранение на средства по закрита сметка от „Размерът на наличното салдо към датата на закриване“ на:

 • BGN 10 на месец, до изчерпване на салдото по сметката – за Физически лица;
 •  BGN 25 на месец, до изчерпване на салдото по сметката – за Юридически лица.

2. Променя се такса за оценка на обезпечения за Административен / Производствен / Търговски комплекс, както следва:

 • Административен / Производствен / Търговски комплекс с РЗП на сгради до  5 000 кв.м., включително – BGN 1 200;
 •  Административен / Производствен / Търговски комплекс с РЗП на сгради над  5 001 кв.м. – BGN 2 500.

3. Променят се таксите в раздел Документарни операции, както следва:

 • В раздел “Получаване“ на акредитиви/гаранции се въвежда “Tакса за разглеждане на документи и условия” в размер на 0,2%, мин. BGN 200;
 •  В раздел „Други такси“ се променя такса „Повторна проверка на документи“ на „Консултация, включително последваща проверка на документи“ от BGN 50 на BGN 300;
 •  Премахва се такса „Авизиране на предизвестие“ в размер на BGN 60.

4. В раздел Кредити се въвежда следната такса:

 • Такса за непредоставяне на документи за годишен финансов мониторинг и/или за неизпълнение на условие по договор за кредит:
 • - BGN 1 000 за кредити с оригинална сума до BGN 1 000 000;
 • - BGN 2 500 за кредити с оригинална сума над BGN 1 000 001.

5. Променят се т.14 и т.28 от Общите условия за кредитиране

 

Считано от 05.03.2019 г. влизат в сила следните промени в Тарифата за Юридически лица:

 1. В раздел Сметки се променя таксата за Разплащателна сметка, както следва:
 • Месечна такса за обслужване BGN 25, която включва:
 • - Дебитна карта Visa
 • - Сметка FlexSave
 • - Интернет банкиране с до 3 потребителя, вкл.;
 •  
 • Месечна такса за обслужване BGN 50, която включва:
 • - Дебитна карта Visa
 • - Сметка FlexSave
 • - Интернет банкиране с 4 и повече потребителя.

 

Повече информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД