Промяна в Тарифите за Физически и Юридически лица и Лихвен бюлетин

15 юни 2017

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че влизат в сила следните промени в Тарифите за Физически и Юридически лица и Лихвен бюлетин:

1. Увеличават се лихвените проценти по Стандартен депозит и сметка FlexSave за Физически лица, които ползват разплащателна сметка с дебитна карта и интернет банкиране, считано от 15.06.2017 г., както следва:

    Стандартен депозит за Физически лица

Валута

Мин. салдо

12 месеца

18 месеца

24 месеца

36 месеца

BGN / EUR / USD

5 000

0,50%

0,55%

0,60%

0,70% 

За съществуващи стандартни депозити промяната ще бъде в сила от датата на първия падеж, след 15.06.2017 г.

    FlexSave за Физически лица 

Валута

Мин. салдо

Лихвен процент

BGN / EUR 

Не се изисква

0,35%


  

 

 

Бихме искали да напомним на всички титуляри на депозитни/спестовни сметки,  че разпореждането със средства по тях се извършва само посредством разплащателна сметка.

 

2. Преустановява се предлагането на разплащателни сметки в следните валути, считано от 15.08.2017 г.

  • За Физически лица в швейцарски франкове (CHF) и британски лири (GBP)
  • За Юридически лица в швейцарски франкове (CHF)

3. Въвежда се такса за администриране на кредити без активна разплащателна сметка,  считано от 15.08.2017 г., както следва:
  • За Физически лица - BGN 50
  • За Юридически лица - BGN 100
4. Променя се таксата за месечно обслужване на разплащателна сметка, по която е наложен запор, считано от 15.08.2017 г., както следва:
  • За Физически лица - BGN 50
  • За Юридически лица - BGN 100
 
5. Променя се таксата за откриване на доверителна сметка за Физически и Юридически лица, според размера на сделката, както следва:
 
  • при сделка до 250 000 евро – BGN 250/ EUR 125
  • при сделка над 250 000 евро – по договаряне, мин. BGN 1 000/ EUR 500
 
6. Променя са такса за изпълнение на изходящ превод в национална валута на хартия, считано от 15.08.2017 г. на BGN 50

Подробна информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или    0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД