Промяна в Лихвен бюлетин

04 ноември 2019

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че считано от 06.11.2019 г. се въвеждат следните промени в Лихвен бюлетин за Физически и Юридически лица:

1. Промяна на Лихвен бюлетин по депозитни и спестовни продукти за Физически лица:

    Стандартен депозит за Физически лица

Валута

Мин. салдо

12 месеца

18 месеца

24 месеца

36 месеца

BGN / EUR / USD

5 000

0,50%

0,55%

0,60%

0,65% 

За съществуващи стандартни депозити промяната ще бъде в сила от датата на първия падеж, след 06.11.2019 г.

    FlexSave за Физически лица 

Валута

Мин. салдо

Лихвен процент

BGN / EUR 

Не се изисква

0,15%


  

 

  

2. Промяна на Лихвен бюлетин по депозитни и спестовни продукти за Юридически лица:

    Стандартен депозит за Юридически лица

Валута

Мин. салдо

12 месеца

18 месеца

24 месеца

36 месеца

BGN / EUR / USD

10 000

0,20%

0,25%

0,30%

0,35% 

За съществуващи стандартни депозити промяната ще бъде в сила от датата на първия падеж, след 06.11.2019 г.

    FlexSave за Юридически лица 

Валута

Мин. салдо

Лихвен процент

BGN / EUR 

Не се изисква

0,10%


  

 

 

 

Подробна информация може да получите като се свържете с нас на тел. *7000 или 0700 1 70 70.

 

С уважение,

ПроКредит Банк (България) ЕАД