Препоръки за безопасното използване на Интернет банкиране

 

ПроКредит Банк препоръчва спазването на няколко основни правила за безопасно използване на системата за Интернет банкиране:

1. ТАН/SMS кодовете служат единствено и само за потвърждение на нареждане за плащания, декларации или искания към банката.

Ако при каквито и да е било условия от вас се изиска въвеждането на ТАН/SMS код за промяна на парола или потвърждение на вашата самоличност, моля, не въвеждайте ТАН/SMS код и незабавно се свържете с Контактния център на банката на тел. 0 700 170 70 или *7000.

 

2. ТАН кодовете не трябва да се съхраняват на Вашия компютър или на електронен носител под каквато и да е форма – сканирани или преписани.

3. Никога и при никакви обстоятелства не следва да разкривате на други лица своите парола и потребителско име за достъп до Интернет банкирането. Не използвайте паролата си за онлайн банкиране за достъп до други сайтове.