ПОС терминални устройства

ПОС терминал от ПроКредит БанкЗа да улесни работата на своите клиенти ПроКредит Банк предлага възможност за приемане на плащания от клиенти, притежаващи местни и/или международни банкови карти, чрез инсталиране на ПОС терминали в търговските обекти.

Как ПОС терминалът ще помогне да се разрасне Вашият бизнес?

 • Бързо извършване на покупката
 • Намалява се рискът от грешки на каса - елиминира се физическото броене на пари
 • Избягва се рискът от плащания с фалшиви банкноти
 • Намалява се рискът от съхранение на големи парични наличности в търговските обекти
 • Повишава се Вашата конкурентоспособност - не се налага да връщате клиентите, които предпочитат да се разплащат с карта
 • Използвате и предлагате съвременни методи за разплащане и по този начин повишавате качеството на обслужване
 • ПОС терминалът е електронно устройство, което чрез прочит на банкова карта позволява трансфер на средства от банковата сметка на купувача към тази на търговеца. Инсталира се в търговските обекти
 • ПОС терминалите на ПроКредит Банк Ви дават възможност да се възползвате от един модерен начин на безналично разплащане и така да увеличавате продажбите си
 • Клиентите не винаги разполагат с пари в брой, а чрез картата имат възможност да плащат с цялата наличност по картовата си сметка и дори възползвайки се от допълнителни средства от предоставен овърдрафт
 • ПОС терминалите могат да обслужват както местни банкови карти, издадени от банки в България, така и международни банкови карти с логото на VISA и MasterCard
 • ПроКредит Банк ще Ви предостави безплатни рекламни материали и технически инструкции за ползване на устройството, както и ще осигури безплатна техническа поддръжка на терминалите;
 • Преди работа с ПОС терминалните устройства следва да се запознаете с Инструкция за обслужване на плащания с банкови карти и Ръководство за потребителя (Ръководство за потребителя - съкратена версия).

В поле „Име“ моля посочете пълното наименование на фирмата.

В поле "Тема" моля посочете вида ПОС терминал и съответния брой, който желаете да бъде инсталиран:

 •  стационарен ПОС
 •  мобилен ПОС 

В поле "Съобщение" е необходимо да посочите следната информация:

 •  наименование на търговския обект на кирилица, максимум 16 символа
 •  адрес на търговския обект
 •  сметка № IBAN 

При въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас на тел. 0 700 1 70 70 или *7000

В случай че се изобразяват две картинки, въведете символите от тях слято.

С подаване на формата Вие декларирате съгласието си Банката да обработва личните Ви данни, станали й известни в процеса на електронна кореспонденция, при спазване изискванията на ЗЗЛД, с оглед осъществяване на комуникация и предоставяне на отговор, както и че сте запознати с целта на обработка на личните данни, доброволния характер на предоставянето им и последиците от отказ за предоставяне, правото на достъп до данните и извършване на корекция.